Wist je dat… de ‘breinaaldfunctie’ in Obsurv wordt verbeterd en uitgebreid?

Het automatisch vullen van bepaalde velden bij het invoeren of wijzigen van een object in Obsurv is een wens van vele gebruikers. Verbetering én uitbreiding van deze zogeheten breinaaldfunctie is een van de vele veranderingen en verbeteringen die in de volgende versie van Obsurv worden doorgevoerd.

De breinaaldfunctie

De breinaaldfunctie is spreektaal voor het automatisch vullen van velden bij het invoeren of muteren van objecten in Obsurv. Als het ware prik je daarbij ter hoogte van het object met een ‘breinaald’ door andere kaartlagen heen. De gegevens worden uit deze kaartlagen overgenomen en ingevuld bij het object.

Verbetering

In de huidige Obsurv-versie is dit mogelijk voor de velden ‘Ambitieniveau’ en ‘Structuurgebied’. Weliswaar via een semi-automatische methode. Bij deze velden dien je als gebruiker op een knop achter het veld te klikken om de breinaaldfunctie te activeren.

Om het invoeren en wijzigen van objecten gebruiksvriendelijker en vooral efficiënter te maken, gaan we dit aanpassen in de volgende versie van Obsurv zodat de ‘breinaald’ automatisch geactiveerd wordt. Teken je een object of wijzig je de geometrie van een object, dan worden deze velden automatisch gevuld of bijgewerkt, mits de benodigde kaartlagen beschikbaar zijn.

Uitbreiding

Maar misschien nog wel belangrijker is dat deze vernieuwde ‘breinaaldfunctie’ ook uitgebreid wordt. Naast ‘Ambitieniveau’ en ‘Structuurgebied’ komt deze functionaliteit ook beschikbaar voor velden als Buurt, Wijk, Woonplaats en Straat. Voorwaarde is wel dat deze gegevens via kaartlagen beschikbaar zijn in Obsurv. Een uitzondering geldt daarbij voor de straten, aangezien we daarvoor gebruik willen gaan maken van externe services die deze informatie bevatten. Voor bijvoorbeeld buurten en wijken zijn externe services geen goede optie, omdat beheerders hiervoor vaak eigen indelingen hanteren.

Gebruikersvriendelijker en efficiënter

Met de verbetering én uitbreiding van de breinaaldfunctie wordt invulling gegeven aan een door veel gebruikers gekoesterde wens. Het invoeren en bijhouden van gegevens is een belangrijke activiteit van veel Obsurv-gebruikers. En met deze stap wordt het invoer en mutatieproces gebruikersvriendelijker en efficiënter.

Meer weten?

Maakt u gebruik van Obsurv en heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Maakt u nog geen gebruik van Obsurv en wilt u wel eens kennismaken met ons beheersysteem. Vraag dan de gratis demolicentie aan en neem contact op om u gelijktijdig te laten bijpraten door een van onze adviseurs.