Waterlekkage VUMC. En wat als uw rioolleiding springt?

Op 9 september 2015 liep een groot gebied rond het VUMC in Amsterdam onder water. Honderden patiënten moesten worden geëvacueerd en de wateroverlast voor omwonenden was groot. Een gesprongen waterleiding was de oorzaak. Hoe groot is het risico dat iets vergelijkbaars gebeurt, maar dan met een gesprongen rioolleiding?
Heeft u als gemeente (of waterschap) uw risicoriolen al in kaart gebracht?

Risico’s voorkomen

Natuurlijk wilt u als beheerder van uw rioleringsstelsel alles eraan doen om problemen te voorkomen. Gevaarlijke situaties of overlast wilt u vermijden. Maar u weet ook dat u moet bezuinigen op het onderhoud. Is het mogelijk te bezuinigen zonder dat er risicovolle situaties ontstaan?

vumc_2

Door risico’s in kaart te brengen

Het benoemen van de risicoriolen in uw beheergebied door Grontmij helpt om de juiste beslissingen te nemen. U krijgt inzicht in waar uw risicoriolen zich bevinden. Als alle gegevens compleet zijn stellen wij een maatregelenplan met begroting op. Zo heeft u inzicht in uw risico’s en kunt u bepalen waar u kosten kunt besparen en waar niet.

Meer informatie over de risico-scan

Eerder dit jaar publiceerden wij al het bericht: ‘Bezuinigen op riolen zonder risico’s’. Hierin kunt u nalezen welke stappen wij systematisch doorlopen bij een risico-scan en de resultaten die dit oplevert. En waar u terecht kunt voor nader advies.

De mogelijkheden van Obsurv

Uiteraard kunnen wij u ook meer vertellen over hoe een beheersysteem als Obsurv u kan helpen bij het beheer van uw rioleringsstelsel. Bijvoorbeeld om de opgeslagen inspectiegegevens om te zetten in grafische overzichten van de locaties waar risicoriolen voorkomen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of demonstratie. Wij helpen u graag verder.

contact