IBOR in Obsurv voor de gemeente Bergen op Zoom

Vooruitlopend op de implementatie van Obsurv bij de gemeente Bergen op Zoom, heeft Grontmij de opdracht gekregen te ondersteunen bij het toepassen van het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte 2013 – 2017. Grontmij begeleidt het traject en zorgt voor een gedragen verandering.