IBOR in Obsurv voor de gemeente Bergen op Zoom

Vooruitlopend op de implementatie van Obsurv bij de gemeente Bergen op Zoom, heeft Grontmij de opdracht gekregen te ondersteunen bij het toepassen van het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte 2013 – 2017. Grontmij begeleidt het traject en zorgt voor een gedragen verandering.

Doel van de opdracht

Doel van de opdracht is te bepalen welke aanpassingen of aanvullingen per discipline nodig zijn, zodat de gemeente optimaal gebruik kan maken van de mogelijkheden van Obsurv bij de uitvoering van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte . Ook wordt er direct een optimalisering van het systeem uitgevoerd.

Aanpak van Grontmij

Door middel van een startoverleg met de beheerders, worden diverse vragen voorgelegd waardoor er een gedragen verandering tot stand kan worden gebracht. Grontmij zal dit traject zowel op inhoud als proces begeleiden.

Waardevolle bijdrage aan Obsurv

De gemeente Bergen op Zoom heeft als pilot gemeente een grote inspanning geleverd aan het testen en beoordelen van Obsurv. Dit is in de doorontwikkeling van Obsurv een waardevolle bijdrage geweest en heeft de samenwerking tussen de gemeente en Grontmij verder versterkt .

Wilt u ook hulp bij het uitvoeren van uw Integraal Beheerplan Openbare Ruimte?

Neem dan contact met ons op. Of vraag heel eenvoudig een tijdelijke licentie aan en bekijk Obsurv met eigen ogen.

 

licentie aanvragen