Rattengif vervangen door muizenval met kaas?

Het aantal meldingen van overlast door ratten en muizen neemt toe. Mede door de zachte winters van de laatste jaren, kunnen de dieren steeds makkelijker overleven. Omdat vanaf 2023 ook een verbod van kracht gaat voor het particuliere gebruik van rattengif, groeit de zorg voor flinke rattenplagen. Is deze vrees terecht? En wat betekent dit voor het beheer van de openbare ruimte?

Overlast

Verspreiding van ziektes, doorgeknaagde leidingen en vervuiling van de leefomgeving. Het is duidelijk, ratten en muizen kunnen voor veel overlast zorgen. Een van de effectieve middelen in de bestrijding van deze dieren is het gebruik van rattengif met anticoagulantia (bloedverdunners). Maar aan het gebruik van deze middelen zitten ook nadelen. De kans bestaat dat de ratten en muizen langzaam resistent worden voor de bloedverdunners in het vergif. Daarnaast heerst er gevaar voor roofdieren, vogels en huisdieren die dode ratten en muizen opeten en daarna ook sterven door dit middel.

Verbod op rattengif

Het besluit om het gebruik van rattengif met anticoagulantia vanaf 2023 in te perken is al in 2018 genomen door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Particuliere huishoudens mogen vanaf dat moment deze middelen niet meer gebruiken. Hiermee handelt het Ctgb in overeenstemming met Europese afspraken. In de nieuwe situatie vanaf 2023 is dus een belangrijke rol weggelegd voor het beheer van de openbare ruimte.

Preventie en inventarisatie

Iedere gemeente heeft zijn eigen richtlijnen voor plaagdierbestrijding. Zo ben je als particulier in bijvoorbeeld de gemeente Enschede zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van ongedierte, zoals wespen, vlooien, kakkerlakken, faraomieren en wandluizen. Maar voor ratten en muizen kun je daar wel de bestrijding kosteloos aanvragen via het systeem voor meldingen openbare ruimte van regio Twente.

Om toename in overlast en de daaraan gerelateerde kosten te beperken, is meer preventie en inventarisatie nodig. Beheerders kunnen zich richten op slordig aangeboden huisvuil, volle prullenbakken, maar ook op rioolproblemen of dichte begroeiing in groenvoorzieningen. Dit betekent dat er beter inzicht moet komen in de omvang en de locaties van de problemen.

Meldingen openbare ruimte

Voordat het verbod op particulier gebruik van rattengif in 2023 van kracht gaat, is het hoe dan ook van belang dat ook burgers en bedrijven meldingen van overlast kunnen doen bij hun gemeente. Een manier om dit efficiënt te doen, is door deze meldingen te koppelen aan het beheersysteem voor de openbare ruimte. Sweco heeft hiervoor een applicatie ontwikkeld: MOR (meldingen openbare ruimte). Hiermee krijg je niet alleen direct inzicht waar de problemen ontstaan, de meldingen zelf worden soepel en efficiënt afgehandeld.

Meer weten?

De MOR-applicatie is natuurlijk veel breder inzetbaar dan alleen het melden van overlast door ongedierte. Alle meldingen over de openbare ruimte kunnen hiermee worden afgehandeld. De Gemeente Woerden heeft gemiddeld zo’n 11.000 meldingen per jaar. En handelt deze via 48 uur af. Lees in het interview met Monique Pels waarom Woerden zo tevreden is over deze applicatie en aanpak.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor het efficiënt afhandelen van meldingen in de openbare ruimte? Wij komen graag met je in contact om te kijken of de MOR-applicatie ook voor jouw organisatie een oplossing kan bieden!