Obsurv volgt de ontwikkeling van KLIC-WIN op de voet

De WION wordt vervangen door de WIBON. Naar verwachting zal de nieuwe wet in 2018 van kracht zijn. Een belangrijke ontwikkeling daarbij is KLIC-WIN. KLIC-WIN faciliteert de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie en sluit aan bij de Europese richtlijn INSPIRE. Omdat KLIC-WIN directe gevolgen heeft voor uw gegevensuitwisseling met KLIC-online van het Kadaster, volgt Sweco de ontwikkelingen op de voet. Zo kunnen we garanderen dat de module WION-uitwisseling van Obsurv tijdig zal zijn aangepast, zodat u ook in de toekomst op eenvoudige wijze aan uw wettelijke verplichtingen kunt blijven voldoen.

WION, WIBON en KLIC-WIN

In 2008 is de WION (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) van kracht geworden om graafschade aan kabels en leidingen tegen te gaan. Deze wet wordt nu dus vervangen door de WIBON (Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten). Op 31 augustus 2016 is de consultatieronde van de nieuwe wet gesloten, en de verwachting is dat de WIBON in het tweede kwartaal van 2017 in de Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld, zodat de intreding op 1 januari 2018 kan plaatsvinden.

Daarnaast lopen er nog drie andere wettelijke trajecten die met kabels en leidingen te maken hebben. INSPIRE, het Besluit externe veiligheid buisleidingen (BEVB) en de Europese breedbandrichtlijn (2014/61/EU). Om de gegevensuitwisseling vanuit al deze trajecten te optimaliseren wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van het programma KLIC-WIN.

De laatste ontwikkelingen

In het kader van dat KLIC-WIN-programma organiseert het Kadaster met enige regelmaat informatiebijeenkomsten voor serviceproviders en softwareleveranciers over de gevolgen van KLIC-WIN voor hun klanten. Tijdens de laatste bijeenkomst op 23 september jl. werd duidelijk dat de graafsector niet heeft stilgezeten en samen met het Kadaster de eerste testen op data en processen heeft uitgevoerd.

De resultaten zijn bemoedigend. Zo kan er al een bestandsformaat op basis van IMKL2015 handmatig worden geüpload en gevalideerd worden. De verwachting is dat binnenkort de data van de eerste netbeheerder kan worden opgenomen in de Centrale Voorziening van het Kadaster en dat de eerste INSPIRE-meldingen kunnen worden bevraagd.

Voor de WION-afhandelingen moeten nog de nodige ontwikkelingen in gang worden gezet. Zo zullen de processen voor documenten in de vorm van bijlagen en Eis-voorzorgsmaatregelen nog beschikbaar gesteld en getest moeten worden door het Kadaster.

Sweco staat in de startblokken

Sweco volgt de ontwikkelingen van dag tot dag. Qua planning kunnen er natuurlijk nog verschuivingen optreden in de ontwikkeling van KLIC-WIN en de behandeling van de wetswijziging. Maar zoals het er nu uitziet, zal Sweco in 2017 nieuwe software ontwikkelen als vervanging van de module WION-uitwisseling. De gewijzigde modellen worden volledig en correct geïmplementeerd in onze software om ervoor te zorgen dat u ook in de toekomst aan uw wettelijke verplichting in deze kunt blijven voldoen.

Centrale variant

Omdat veel van onze klanten ook zo efficiënt mogelijk op de INSPIRE-richtlijn moeten of willen aansluiten, wordt de nieuwe oplossing gebaseerd op de centrale dienstverlening. Dat wil zeggen dat de Obsurv-module netinformatie levert aan de Centrale Voorziening van het Kadaster.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over wat Sweco voor u kan betekenen? En op welke manier u nu én in de toekomst verzekerd kunt zijn van een efficiënte uitwisseling van uw kabel- en leidinginformatie? Neem dan contact op met Jasper Hoeve [email protected] T 06- 22609683.