Obsurv in de praktijk: de gemeente Maastricht

Sinds de introductie van Obsurv neemt het aantal gebruikers ieder jaar weer toe. En daar zijn we blij mee bij Sweco. Het betekent dat er heel veel dingen goed gaan. Maar wij willen ook weten wat er allemaal nog beter kan. De komende maanden komen hier enkele van onze gebruikers aan het woord. Wat zijn hun uitdagingen? Welke oplossing hebben zij gekozen? En wat heeft het hen tot nu toe gebracht? We blikken vooruit op de toekomst en we luisteren naar de punten waarop we kunnen verbeteren. Deze keer gaan we in gesprek met projectleider Pierre Jongen van de gemeente Maastricht.

De uitdaging

“Bij de gemeente Maastricht hebben wij sinds driekwart jaar Obsurv in gebruik. Voor de belangrijkste uitdaging moet ik teruggaan naar dat moment van ingebruikname. Wij maakten al langere tijd gebruik van de voorloper van Obsurv, dg DIALOG BOR, en dat systeem hadden we hier in de loop van de jaren opgetuigd tot een soort Rolls Royce. Toen we overstapten op Obsurv, moesten we eigenlijk weer met een kaal systeem beginnen. Voor sommige beheerders was dat wennen. Het voelde bij wijze van spreken alsof ze in een lelijke eend moesten stappen. Hoe zouden onze gebruikers naar volle tevredenheid gebruik gaan maken van het nieuwe beheersysteem? Dat was onze uitdaging.”

De oplossing

“Als ik terugkijk, dan moet ik zeggen dat de issues die we hadden, wel heel erg goed zijn opgepakt door Sweco. Het gedachtengoed dat aan Obsurv ten grondslag ligt is vanaf het begin prima geweest. En nu de belangrijkste issues en inconsistenties zijn weggewerkt, denk ik dat we bij Maastricht – om de beeldspraak door te zetten – alweer in een solide Mercedes rijden. En wie weet, kunnen we in de nabije toekomst zelfs denken aan een zelfrijdende auto.”

De opbrengst

“De belangrijkste winst van Obsurv is dat we het hele proces beter kunnen sturen en beheren. Het systeem biedt ons het voordeel dat we onze inspecties digitaal vastleggen en daar vervolgens onze analyses op kunnen doen. Vervolgens kunnen we op basis van die analyse kijken wat we allemaal dit jaar nog gaan doen, en wat we juist willen spreiden over meerdere jaren. Beter dan bij dg DIALOG het geval was, zijn we nu in staat overzicht te houden over meerdere jaren en een efficiënte meerjarenplanning op te stellen.

Waar ook veel voordeel uit te halen is, is de informatie die voor onze beleidsmakers relevant is. Uiteindelijk zijn zij degene die de budgetten toekennen en het is niet meer dan logisch dat zij goed geïnformeerd willen worden. Het mooie aan Obsurv is dat je heel veel, ook beleidsmatige informatie dus, uit het systeem kunt halen. Op voorwaarde natuurlijk dat je het beheersysteem goed vult en onderhoudt. Het wordt daardoor makkelijker om een onderbouwde politieke verantwoording af te leggen.”

De toekomst

“Ik denk dat we met Obsurv beter zijn voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Zo is de kans best reëel dat in de nabije toekomst meerdere omringende gemeenten op de applicatie zullen gaan aansluiten. En misschien dat het functionele en het applicatiebeheer dan door de gemeente Maastricht zullen worden uitgevoerd. Er zijn in Nederland al meerdere gemeenten die dat zo hebben georganiseerd. Wij proberen onze organisatie ‘lean’ en efficiënt te maken. En of je met 5 gemeenten 5 keer een eigen Obsurv hebt draaien, of dat je met 5 gemeenten 1 keer Obsurv hebt draaien, dat lijkt mij een legitieme vraag. Het is in ieder geval prettig dat dat soort samenwerking mogelijk is met een beheersysteem als Obsurv.”

De gouden tip voor Sweco

“Wat kan er beter? Altijd een goede vraag. Zelf denk ik dat Sweco nog meer zou moeten en kunnen doen om ervoor te zorgen dat gebruikers zich de belangrijkste mogelijkheden van het systeem eigen maken. En dan heb ik het met name over de voornaamste doelgroep van gemeenten. Sweco biedt workshops aan, dat is waar. Maar in de begeleiding en workshops cursussen zou volgens mij nog veel meer specifiek op de concrete, gemeentelijke toepassingen van Obsurv kunnen worden ingezoomd. Door specifiekere voorbeelden te geven, die echt aansluiten bij de praktijk van onze gebruikers, zal het systeem nog beter verkopen.”

Meer informatie

Heeft u nog niet eerder kennisgemaakt met Obsurv, maar wilt u het wel eens zelf uitproberen? Dat kan. Vraag gratis een tijdelijke licentie aan. Of neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

licentie aanvragen