Obsurv: de circulaire economie in beeld bij gemeente Rotterdam

Met stevige wortels kun je groeien. Dit geldt ook voor de transitie naar een circulaire economie. Nederland heeft de ambitie toe te werken naar een circulaire economie in 2050. En gemeente Rotterdam werkt hieraan mee!

De informatie die opgeslagen ligt in Obsurv kan gezien worden als een deel van die wortels. Want met de data uit Obsurv kan je veel meer dan alleen beheren en begroten. Het kan je ook inzichten geven in hoe er meer circulair met jouw assets kan worden omgegaan. En dat kan, ook op bestuurlijk niveau, de transitie helpen versnellen.

Een presentatie die laat zien hoe Obsurv en correct bijgehouden data een bijdrage kunnen leveren in de groei naar een circulaire economie.