Klimaatadaptatie begint in de straat

Overstroomde straten, ondergelopen kelders en gedupeerde bewoners beginnen de laatste jaren bijna vertrouwde beelden te worden. Tegelijkertijd zien we langere periodes van droogte en hitte. Kortom: het klimaat verandert en het extreme weer dat daarvan het gevolg is, leidt tot overlast en schade. Volgens Sweco-adviseurs Elwin Leusink en Jan Kollen ligt het antwoord voor klimaatadaptatie op straatniveau.

Profiteren van klimaatverandering

De adviseurs leggen in het vakblad Land+Water uit dat klimaatadaptatie vaak te groot lijkt om aan te pakken. “Klimaatadaptatie heeft te maken met het verminderen van onze kwetsbaarheid en met het profiteren van de kansen die de klimaatverandering biedt. Die kansen zitten in het verwerken van meer groen en water in de leefomgeving. Omwonenden worden daar namelijk gelukkiger van en er ontstaat een mooiere omgeving”.

135.000 km straten in Nederland: kansen voor klimaatadaptie

Op nationaal en regionaal niveau wordt er al op verschillende manieren met klimaatadaptieve maatregelen gewerkt. Op lokaal niveau liggen er nog veel kansen in Nederland. “Er is ongeveer 120.000 km aan gemeentelijke straten in Nederland, ongeveer 8.000 km aan provinciale straten en ongeveer 7.000 km aan waterschapsstraten. In totaal heeft ons land dus 135.000 km aan straten”. Volgens de adviseurs bieden straten prachtige kansen om klimaatadaptatie aan te pakken.

Wat is een klimaatadaptieve straat?

“Een straat is klimaatadaptief als de straat zoveel water kan verwerken als nodig is en schaduw en koelte kan geven in een warme periode”, aldus de adviseurs. Maar elke straat is natuurlijk anders. “De klimaatadaptieve straat sluit aan bij de mogelijkheden van de straat en de wensen van de gebruikers. We kunnen daarom alleen per straat bekijken hoe klimaatadaptatie leidt tot een betere leefomgeving”. Maar hoe kom je erachter wat er echt speelt in een straat? Het antwoord zou gezocht moeten worden bij bewoners.

Burgerparticipatie

“Bewoners hebben als gebruikers van de straten vaak veel nuttige informatie. Zij weten waar water blijft staan en waar het heel warm kan worden”, vertellen de adviseurs. “Klimaatadaptatie kan daarom het startpunt zijn voor de burgerparticipatie in het ontwerpproces. En het leidt tot een toekomstbestendige straat waar mensen blij van worden!” De inzet van een objectief en subjectief instrument kan gemeenten helpen bij de communicatie met de bewoners over het klimaatadaptief maken van de straat.

Uitdagingen

De technieken en producten die nodig zijn om een straat klimaatadaptief te maken bestaan al. Het kiezen van de juiste oplossing per straat is nog een uitdaging volgens Leusink en Kollen. Kiest men bijvoorbeeld voor water infiltreren, afvoeren via de straat of bergen in de grond? Ook over de toepassing ervan moet nagedacht worden, bijvoorbeeld op panden, in de directe omgeving of op straat. De laatste uitdaging is een goede communicatie tussen technisch experts, ontwerpers en omwonenden.

Wilt u meer weten?

Ben je geïnteresseerd in het klimaatadaptief maken van jouw gemeente? Of heb je vragen over wateroverlast? Bij Sweco hebben onze adviseurs ruime ervaring op dit gebied. Neem contact met hen op voor vrijblijvend advies.

Elwin Leusink is adviseur Stedelijk water en Jan Kollen is adviseur Water; beiden zijn werkzaam bij ingenieursadviesbureau Sweco. Het artikel is verschenen in het vakblad Land+water.

Elwin Leusink
Adviseur Stedelijk Water
T +31 88 811 61 28
E elwin.leusink@sweco.nl

Jan Kollen
Adviseur Water
T +31 88 811 53 45
E jan.kollen@sweco.nl