In de ban van de fiets, of de fiets in de ban?

Even in je koude handen blazen bij het wachten voor een stoplicht. Een traag fietsende groep pubers inhalen en daarna zelf ingehaald worden door een vlotte senior op een elektrische fiets. Nederland heeft een fietscultuur en daar zijn we trots op! Zo trots dat onze infrastructuur als geen ander land ingericht is op de fietsgebruiker. Maar past dat nog wel bij de visie die gemeenten hebben over toegankelijke stadscentra?

Voetgangersruimte onder druk

Als fietser merk je als geen ander dat gemeenten bezig zijn met het beleid voor fietsers en voetgangers. Auto’s worden verbannen uit stadscentra en nieuwe aanleg van (snelle)fietsroutes en fietsenstallingen volgt elkaar in rap tempo op. Ook voor voetgangers wordt er volop nagedacht over het beschikbaar stellen van meer ruimte, maar dit blijkt in de praktijk nog lastig. Trottoirs worden namelijk multifunctioneel gebruikt door bijvoorbeeld auto’s, fietsers, containers en horecavoorzieningen. Dit zet de beschikbare voetgangersruimte onder druk.

Een nieuw beleid

In het kader van ‘ruimte voor de voetganger’ zijn gemeenten, zoals Amsterdam, bezig met beleid voor een win-winsituatie voor voetgangers en fietsers. Lopen en fietsen is gezond en moet gestimuleerd worden. Daarnaast vinden gemeenten dat stadscentra voor iedereen toegankelijk moeten zijn, dus ook voor mensen met een beperking, ouders met kinderen en senioren. Dit leidt tot een nieuwe trend in het beleid.

Groningen in actie

Groningen is een echte fietsstad. Toch is er meer behoefte ontstaan om de openbare ruimte in de binnenstad terug te geven aan voetgangers. Hiervoor is een actieplan opgesteld om medio 2021 ‘voetganger vriendelijk’ te zijn. Wie tegenwoordig in Groningen een fiets parkeert buiten de aangewezen parkeerplekken kan worden aangesproken door een fietssteward. Dit is één van de maatregelen die de stad heeft genomen om toegankelijker te worden voor voetgangers. Verder moet het creëren van meer fietsparkeergelegenheden, zowel boven als ondergronds, bijdragen aan het verbannen van de zwerffiets uit het straatbeeld.

Utrecht: fiets én voetgangersstad

Utrecht behoudt graag haar credo ‘Utrecht fietsstad’, maar is ook bewust bezig met de toegankelijkheid en veiligheid voor voetgangers. Dit was een van de redenen om de grootste fietsenstalling ter wereld te realiseren. Een gigantisch project dat 5 jaar duurde en 30 miljoen euro heeft gekost. Op de officiële opening in augustus 2019 werden er 12.500 fietsparkeerplekken in gebruik genomen. Een maand later verwijderde de gemeente fietsenrekken op diverse plekken, zoals pleinen en trottoirs rond het centrum. Dit om de fiets uit het straatbeeld te onttrekken. De mega fietsenstalling is één van de oplossingen conform een actieplan van de gemeente om medio 2020 ook ‘voetganger vriendelijk’ te zijn.

Vernieuwen van het straatprofiel

Er zijn dus diverse verschuivingen zichtbaar bij de inrichting van het hedendaagse straatprofiel. Verschuivingen die inspelen op het teruggeven van de binnenstad aan fietsers en voetgangers. Zo worden er vaker fietsstraten in het leven geroepen waar je als automobilist te gast bent. Je mag een fietsstraat inrijden, maar je mag hier niet inhalen en je dient je ondergeschikt op te stellen aan het aanwezige fiets- en voetgangersverkeer. Ook trottoirs worden breder aangelegd dan voorheen en voorzien van trottoirbanden. Op deze manier wordt een duidelijk onderscheid gecreëerd tussen het trottoir en de weg.

Wat betekent dit voor de beheerder?

De genoemde voorbeelden maken het duidelijk: de visie en het beleid over toegankelijke stadscentra is veranderd.  En daar blijft het niet bij: op veel plekken worden de straten al anders ingericht. Daarbij is het natuurlijk slim om de overlast voor burgers te beperken. En de herinrichting van bijvoorbeeld trottoirs, straatmeubilair, verkeerssystemen e.d. goed op elkaar af te stemmen met de verschillende vakdisciplines. Beheerders betrekken bij de keuzes van materialen is ook een verstandige tussenstap. Natuurlijk is een beheersysteem onmisbaar om de nieuwe situatie goed in kaart te brengen en de kwaliteit ervan  te blijven monitoren.  

Integraal beheren

Met Obsurv wordt het beheer van de openbare ruimte een stuk eenvoudiger en inzichtelijker. Inventariseren van je volledige areaal, begroten en plannen van werkzaamheden, je doet het allemaal in hetzelfde integrale beheersysteem. Nog niet bekend met Obsurv?

Vraag een gratis demolicentie aan en neem contact op voor aanvullende uitleg.