BGT-BOR

Hoe haal je het meeste uit de koppeling van BGT en BOR?

Nu het gebruik van de BGT verplicht is geworden, gaan steeds meer gemeenten ook op zoek naar de mogelijkheden om de informatie-uitwisseling tussen BGT en BOR (beheer openbare ruimte) vorm te geven. Door het berichtenverkeer BGT-BOR te realiseren krijgen verschillende teams binnen de gemeente meer met elkaar te maken en moeten ze intensiever gaan samenwerken. Deze verandering kan veel goeds opleveren. Maar het vereist wel voorbereiding en een goede aanpak. Hoe je dat het beste kunt doen, daarover organiseren vereniging Stadswerk en VNG Realisatie de komende tijd regiobijeenkomsten.

Regiobijeenkomsten

De regiobijeenkomsten vinden plaats van 17 april tot en met 20 september bij verschillende gastgemeenten (de exacte data en locaties vindt u op de website van Stadswerk). Tijdens de bijeenkomsten zal VNG Realisatie ingaan op de aanpak die is ontwikkeld om gemeenten te helpen met de informatie-uitwisseling tussen BGT en BOR, maar ook met het realiseren van samenhangende werkprocessen. Daarnaast zullen de verschillende gastgemeenten vertellen over hun praktijkervaringen met het realiseren van de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT.

Ervaringen uit de praktijk

Gemeente Rotterdam is een van de gastgemeenten (bijeenkomst 5 juni 2018). Het afgelopen jaar heeft de gemeente ingrijpende stappen gezet om BGT en BOR verder te integreren. Tijdens de bijeenkomst zullen de praktijkervaringen van Rotterdam aan bod komen. In de meest recente editie van Stadswerk Magazine kunt u alvast lezen hoe gemeente Rotterdam te werk gaat en welke rol Obsurv en dg DIALOG BGT daarbij spelen. Lees het interview met Anja van der Ven van de gemeente Rotterdam (pdf).

Obsurv en dg DIALOG BGT en berichtenverkeer

Als maker van zowel Obsurv als dg DIALOG BGT zijn wij vanuit Sweco vaak nauw betrokken bij het realiseren van het BGT-berichtenverkeer conform het StUF-Geo IMGeo koppelvlak. Op onze site kunt u daarom al een aantal artikelen en praktijkvoorbeelden vinden van klanten die het berichtenverkeer al hebben gerealiseerd. Zo werkt het berichtenverkeer vanuit Obsurv al met dg DIALOG BGT, NedBGT, C-Sam BGT (en in testfase met Neuron BGT). En communiceert dg DIALOG BGT al met Greenpoint, GBOR, GISIB, en Obsurv. Ook kunt u ons webinar over de koppeling van Obsurv en dg DIALOG BGT terugkijken.

Meer weten?

Wilt u ook aan de slag met de integratie BOR en BGT? Of wilt u eerst meer weten over ons beheerpakket Obsurv of dg DIALOG BGT? Neem contact op met een van onze adviseurs. Zij helpen u snel op weg met de juiste informatie!

contact