Hoe belangrijk wordt de fietssnelweg?

Met de opkomst van de elektrische fiets en de speed pedelecs (e-bikes die ook bij steeds meer jongeren in trek zijn) groeit de behoefte aan ‘snelle’ fietspaden. Deze fietssnelwegen hebben de potentie om forenzen uit hun auto te lokken. Daarom staat dit nieuwe type infrastructuur bij steeds meer gemeenten op de agenda.Omdat de gemiddelde snelheid een stuk hoger ligt dan op gewone fietspaden, is zorgvuldig beheer en onderhoud van groot belang. Maar wat is precies een fietssnelweg? En hoe is het gesteld met de fietssnelwegen in Nederland?

Wat is een fietssnelweg precies?

Een fietssnelweg onderscheidt zich van gewone fietspaden door een aangepaste infrastructuur. Vanuit het oogpunt van de fietser die zich snel van de ene plek naar de andere plek wil verplaatsen, wordt gezocht naar manieren om vertragende factoren te verminderen en de veiligheid te verbeteren. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het verminderen van het aantal kruisingen en stoplichten en het verbreden van de fietspaden.

Een groeiende behoefte

Het idee van de fietssnelweg is veel ouder dan de elektrische fiets. Al in de jaren zeventig waren er plannen voor het aanleggen van fietssnelwegen. Maar nu de opmars van de e-bikes en de speed pedelecs niet meer te stuiten is en de actieradius van de fietser alsmaar toeneemt, lijkt de behoefte aan snelle fietsverbindingen groter dan ooit tevoren.

Een nieuw antwoord op bestaande vragen

Voor overheden biedt de combinatie van een groter fietsbereik en de aanleg van de fietssnelwegen een nieuwe manier om aan verschillende beleidsdoelstellingen te werken. Te denken valt aan het verminderen van files, het reduceren van fijnstof en het bevorderen van de algehele gezondheid.

Waar in Nederland zijn fietssnelwegen te vinden?

Op de website www.fietssnelwegen.nl is een overzicht te vinden van bestaande en geplande fietssnelwegen. Bekende voorbeelden zijn de Fietssnelweg F35 in Twente en de Greenport Bikeway in Limburg, die in juni van dit jaar officieel in gebruik werd genomen. Beide fietsroutes maken deel uit van de zogenaamde Toekomstagenda Snelfietsroutes die 2 jaar geleden al aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat werd aangeboden door een samenwerkingsverband van de Fietsersbond en een aantal provincies en stadsregio’s. Deze Toekomstagenda beschrijft een ambitie om voor het jaar 2025 een totaal van 675 kilometer snelfietsroutes gerealiseerd te hebben.

Fietspad_obsurv

Wat verandert er voor uw beheer?

De term fietssnelwegen suggereert dat er volledig nieuwe fietspaden worden aangelegd. Maar in de meeste gevallen gaat het om bestaande verbindingsroutes die zo worden aangepast dat het voor fietsers veel aantrekkelijker wordt om van de ene plaats naar de andere te fietsen. Mogelijke aanpassingen zijn:

  • het vervangen van tegels door asfalt
  • het aanbrengen van betere verlichting en wegbelijning
  • het verbreden van de bestaande fietspaden
  • het verminderen van het aantal stoplichten
  • het aanleggen van fietstunnels en –bruggen

Doordat bestaande infrastructuur wordt aangepast, zullen andere eisen aan het onderhoud worden gesteld. Vooral het feit dat fietsers met hogere snelheden en in grotere aantallen gebruikmaken van de fietspaden, brengt met zich mee dat u als beheerder waarschijnlijk genoodzaakt bent een hoger onderhoudsniveau te kiezen.

Wilt u meer over hoe u uw beheer kunt inrichten?

Met een beheerprogramma als Obsurv kunt u verschillende beheerscenario’s kiezen en inzichtelijk maken wat de financiële consequenties zijn. Wilt u hier meer over weten? Vraag dan een demolicentie aan of neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Zij denken graag met u mee. Ook over de vraag hoe u uw beheer het beste aan kunt passen aan veranderingen in uw infrastructuur.

contact