themakaart BomenApp voor boominspecties Obsurv

Gemeente Bergen op Zoom: ‘Dankzij een extra themakaart werken wij nóg efficiënter met de BomenApp’

Gemeente Bergen op Zoom inspecteert elk jaar zo’n 16.000 bomen. Om de boominspecties eenvoudig te organiseren en uit te voeren is er de handige BomenApp, die ervoor zorgt dat gemeenten het boombeheer consistent en volgens de gemeentelijke richtlijnen kunnen uitvoeren. Bergen op Zoom werkt al jaren met de BomenApp en heeft hier door Sweco een extra themakaart aan laten toevoegen, waardoor zij nóg efficiënter kunnen werken.  

Boominspecties met de BomenApp

De BomenApp is onderdeel van de module Groen en ondersteunt de volledige boombeheercyclus. ‘Wij werken sinds 2016 met de BomenApp’, begint Johan Bernaards, gegevensbeheerder bij gemeente Bergen op Zoom. ‘Elk jaar inspecteren we een derde van het totale bomenbestand. In Bergen op Zoom hebben we drie gebieden: noord, midden en zuid. Daarnaast zijn er bomen die elk jaar geïnspecteerd moeten worden, bijvoorbeeld omdat ze al wat ouder zijn of langs hele drukke wegen staan en daardoor een extra risico vormen. In totaal gaat het dan om 16.000 bomen per jaar.’

‘De boomveiligheidscontroles zijn elk jaar een omvangrijke klus, maar met de BomenApp kunnen we dit heel efficiënt aanpakken. Als gegevensbeheerder zet ik de boominspecties met één druk op de knop klaar. De inspecteur krijgt dan een mailtje en ziet op de kaart welke bomen hij moet inspecteren. Dan kan hij beginnen.’

Efficiënte boomveiligheidscontroles met extra themakaart

‘Om nog efficiënter te werken, hebben we een extra themakaart laten maken in Obsurv die ook in de BomenApp beschikbaar is. Op die kaart staan alleen de bomen, waarvoor maatregelen getroffen moeten worden. Je kunt precies zien wat er met de boom aan de hand is en wat er moet gebeuren. Alle gele stipjes op de kaart zijn bijvoorbeeld bomen, waarbij we de controlefrequentie moeten verhogen. En de roze stipjes zijn bomen, die een extra veiligheidssnoei nodig hebben’, legt Johan uit.

‘Op de themakaart kunnen boominspecteurs dus precies zien welke maatregelen ze waar moeten uitvoeren. Ze klikken op de kaart de boom aan, voeren de maatregel uit én kunnen de boom daarna direct afmelden. Dankzij de themakaart kan dit allemaal in de BomenApp. We hoeven dus niet meer terug naar het Dagelijks Onderhoud in Obsurv om maatregelen af te melden. Dat is een enorme efficiëntieslag in ons werkproces. En zodra de boom in de BomenApp is afgemeld, verandert de kleur van de boom terug naar een normale boom.’

themakaart BomenApp voor boominspecties Obsurv

‘De themakaart scheelt 2 weken werk per inspectieronde’

‘Voordat we de themakaart hadden, moest ik zelf in Dagelijks Onderhoud filteren welke bomen extra maatregelen nodig hadden. Daar maakte ik vervolgens een kaart van. Die kaart ging dan naar een tekenaar, die met stippen aangaf waar welke maatregelen uitgevoerd moesten worden. De buitendienst ging met die tekening aan de slag en gaf daar op aan wat er gedaan was. Dan kreeg ik de tekening weer terug en moest ik in het systeem alle bomen afmelden’, vertelt Johan.

‘Je kunt je dus voorstellen dat de themakaart veel efficiënter werkt. Doordat we op de themakaart kunnen invullen wat er waar moet gebeuren en in de BomenApp de maatregel direct kunnen afmelden, besparen we heel veel tijd. Per inspectieronde scheelt het zeker twee weken werk. En die tijd kan ik dan weer besteden om ons beheersysteem nóg beter op orde te krijgen.’

Meer informatie

Wil jij ook tijd besparen bij boominspecties door met een extra themakaart te werken? Of heb je een andere vraag over de BomenApp? Neem dan contact op met Robert de Greef. Hij denkt graag met je mee.