dashboard wegen

Gemeente Arnhem: “Het dashboard Wegen is een verrijking van ons wegbeheersysteem”

Snel en eenvoudig inzicht in complexe data uit Obsurv? Met dashboards kun je data op een interactieve manier inzichtelijk maken, zodat je precies weet hoe je er als gemeente voor staat. De gemeente Arnhem werkt sinds kort met een gepersonaliseerd dashboard Wegen, waarmee zij data visualiseren, monitoren en sturen op beleidsthema’s. Bastiaan Seijnaeve, senior beheerder wegen: “Het dashboard Wegen visualiseert heel duidelijk wat er in ons wegbeheersysteem staat.”

Data en geografie combineren

De gemeente Arnhem maakt al 6 jaar gebruik van de Obsurv-module Wegen voor het inventariseren, inspecteren, plannen én begroten. En sinds april 2021 werkt de gemeente met een gepersonaliseerd dashboard Wegen. Een dashboard is een Tableau-rapportage, waarin complexe data uit Obsurv eenvoudig en visueel wordt weergegeven.

“Het dashboard is een visuele weergave van ons wegbeheersysteem,” vertelt Seijnaeve. “Het voordeel is dat gegevens uit Obsurv direct zichtbaar zijn op de kaart, waardoor je data en geografie mooi combineert. In het dashboard kun je snel zien hoeveel wegoppervlakte er is per wijk, per verhardingstype en per wegtype. Daarnaast kun je op gebruiksfunctie van een wegvakonderdeel zoeken. Zo kun je bijvoorbeeld direct op de kaart zien waar een vrijliggend voetpad, busbaan, woonerf, parkeerterrein, kade of winkelstraat ligt.”

Duidelijke kaarten, overzichtelijke diagrammen

“Voordat ik met het dashboard Wegen werkte, presenteerde ik de gegevens uit ons beheersysteem in oersaaie staafdiagrammen en Excel-tabellen”, gaat Seijnaeve verder. “Deze werden regelmatig verkeerd geïnterpreteerd, dus ik moest daar vaak nog veel uitleg bij geven. Dankzij het dashboard kan ik gegevens uit Obsurv nu snel en visueel aantrekkelijk presenteren.”

“Als een bestuurder bijvoorbeeld wil weten welke wegvakken in de gemeente voldoende, matig of onvoldoende zijn, dan ziet hij dit het liefst weergegeven op duidelijke kaarten en in overzichtelijke diagrammen. Stel dat hij wil weten welke wegvakonderdelen een onvoldoende scoren op veiligheid, dan kan ik dat snel laten zien. Het dashboard helpt mij dus om het gesprek met een bestuurder makkelijker te maken. Zo kan ik hem direct een visualisatie van de gevraagde gegevens meegeven, als afbeelding, pdf-document of PowerPoint-bestand.”

Sturen op beleidsthema’s

Het dashboard Wegen geeft de gemeente Arnhem inzicht in vier beleidsthema’s: veiligheid, comfort, duurzaamheid en aanzien. “Met behulp van het dashboard zijn de bijbehorende ambities goed te monitoren. Zo zien we precies hoe we ervoor staan”, stelt Seijnaeve.

“Een van de ambities op het gebied van duurzaamheid is bijvoorbeeld dat we willen vergroenen en minder verharding willen in de stad. Daarvoor is eind 2020 het totale wegoppervlakte in de gemeente vastgelegd en afgesproken deze voor 2030 met 10% te verminderen. Dat is fors voor een stad als Arnhem met zo’n 8 miljoen m2 aan wegoppervlakte. In het dashboard volg ik realtime hoeveel het wegoppervlakte is afgenomen ten opzichte van eind vorig jaar.”

“Ik kan makkelijk aan de knoppen draaien om bepaalde effecten te laten zien”

Seijnaeve gebruikt het dashboard ook om vragen van zijn collega’s te beantwoorden. “Met het dashboard kan ik heel makkelijk aan een paar knoppen draaien om te laten zien welk effect een ingreep op de begroting heeft op het wegbeheer. Als er bezuinigd moet worden, maakt het dashboard snel en makkelijk inzichtelijk wat de consequenties daarvan zijn. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de kwaliteit van de wegen als we minder budget krijgen? Met die gegevens kan een bestuurder besluiten een bezuiniging wel of niet door te voeren”.

“En wanneer ergens in de gemeente een project start, krijg ik vaak de vraag of daar ook nog wegonderhoud nodig is. Dan kijk ik in het dashboard op de kaart, maak ik een selectie en kan ik snel een antwoord geven. Zo kan ik aangeven dat we in de buurt van het project bijvoorbeeld een voetpad moeten herstraten en dat we de hoofdrijbaan van een nieuwe deklaag willen voorzien. En ik kan dan gelijk inzicht in de begroting geven. Zo kan wegonderhoud direct worden meegenomen in andere projecten. Het dashboard is dus een enorme verrijking van ons wegbeheersysteem”, besluit Seijnaeve.

Meer informatie

Wil jij complexe data uit Obsurv ook op een laagdrempelige manier weergeven in een dashboard? Of heb je vragen over de dashboards van Obsurv? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij denken graag met je mee.