Stadhuis Bergen op Zoom

Bergen op Zoom aan de slag met BGT-BOR-berichtenverkeer

Net als veel andere gemeenten heeft Bergen op Zoom de afgelopen tijd veel energie gestoken in het op elkaar afstemmen van de beheergegevens van BGT en BOR. Door het gebruikte beheersysteem (Obsurv) te koppelen aan het BGT-pakket van de gemeente (Neuron BGT) is het uitwisselen van mutaties nu op uniforme wijze geregeld. Zo kan ook Bergen op Zoom profiteren van een optimale registratie van zowel BGT- als BOR-objecten.

Van pragmatische koppeling…

Voordat de koppeling tussen BGT en BOR een feit was, maakte Bergen op Zoom voor het bijhouden van de beheergegevens in Obsurv lange tijd gebruik van een eenrichtings-gegevensuitwisseling met de BGT. Objecten uit de BGT werden daarbij periodiek ingeladen in Obsurv, waarna eventuele verschillen als mutatieberichten zichtbaar werden gemaakt. Deze pragmatische werkwijze voorzag niet in het terugsturen van mutaties en verschillen vanuit Obsurv richting de BGT-applicatie. Met de koppeling van de BOR- en BGT-applicaties is dat nu wel het geval.

… naar automatisch berichtenverkeer

De koppeling werkt volgens de StUF-Geo standaard en biedt de gebruikers volledig automatisch berichtenverkeer in twee richtingen tussen beide applicaties. Mutaties worden daardoor op uniforme wijze onderling uitgewisseld. Vanuit Obsurv kunnen nu dus ook mutatieverzoeken worden verstuurd. Deze zorgen vaak voor een verrijking van de gegevens in de BGT. Zo ook bij de gemeente Bergen op Zoom waar informatie vanuit Obsurv grotendeels één op één kan worden overgenomen. Het betreft dan vaak zogenaamde ‘plus-informatie’ die in de BGT ontbreekt. Inhoudelijke verschillen kunnen zo ook snel inzichtelijk worden gemaakt en veelal direct worden opgelost.

Synchroon zijn en synchroon blijven

Voor het instellen van het BGT-BOR-berichtenverkeer heeft Bergen op Zoom een synchronisatieslag uitgevoerd waarbij de geometrische gegevens van beheerobjecten zijn gelijkgetrokken en koppelingen zijn geregistreerd. Belangrijk is nu dat verdere mutaties onderling worden uitgewisseld zodat de registraties ook synchroon blijven.

Helder en duidelijk

Sweco en Vicrea ondersteunen de gemeente Bergen op Zoom voor het verder optimaliseren van het proces van gegevensuitwisseling tussen BGT en BOR. Essentieel daarbij is dat de inhoud van de berichten die uitgewisseld worden, voor beide kanten helder en duidelijk zijn zodat ze op een juiste wijze verwerkt worden. Vanuit Obsurv betekent dit bijvoorbeeld dat een mutatieverzoek pas verstuurd wordt na een inhoudelijke controle.

Meer informatie

De koppeling BGT-BOR bij Bergen op Zoom is gerealiseerd met Neuron BGT (Vicrea) en Obsurv (Sweco). Maar Obsurv is uiteraard ook goed te combineren met andere BGT-pakketten. Zo heeft kortgeleden gemeente Noordwijk Obsurv gekoppeld aan NedBGT (NedGraphics) en heeft gemeente Leidschendam-Voorburg al langere tijd haar berichtenverkeer gerealiseerd met Obsurv en dg DIALOG BGT (Sweco). Wilt u meer weten over het BGT-BOR-berichtenverkeer? Of heeft u een vraag over Obsurv? Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder!

 

contact