API voor Obsurv

Noord-Brabant: “Met de API voor Obsurv kunnen we verschillende datasets combineren”

Data uit Obsurv eenvoudig combineren met gegevens uit andere systemen? Of de informatie uit Obsurv kopiëren naar je eigen data-omgeving, zodat dit door verschillende afdelingen gebruikt kan worden? Met behulp van een API combineert de provincie Noord-Brabant data uit Obsurv met data van andere partijen, zoals het Nationaal Wegenbestand. Stefan van Gerwen, projectleider assetdata bij de provincie Noord-Brabant: “Door de informatie uit Obsurv te combineren met andere datasets kunnen we bijvoorbeeld de totale veiligheid van onze provinciale wegen analyseren.”

Data uit Obsurv combineren met andere datasets

Een API is een techniek, waarmee twee programma’s gegevens kunnen uitwisselen. Je maakt als het ware een ‘ingang’ naar andere systemen om gegevens uit te wisselen, te combineren en te bewerken. “De API voor Obsurv haalt data uit Obsurv en zet dat gestructureerd in Azure, een dataplatform van Microsoft’, begint Stefan. ‘Daar zetten we ook andere data in, bijvoorbeeld van het Nationaal Wegenbestand. De data die daar samenkomt, combineren we en presenteren we vervolgens in een dashboard.”

Indicatoren ontwikkelen voor wegbeheer

“Als provincie Noord-Brabant willen wij graag indicatoren voor ons provinciale wegbeheer ontwikkelen, waarmee we de staat van onze objecten meetbaar kunnen maken”, legt Stefan uit. “Die indicatoren maken we voor het management, zodat zij op elk moment precies kunnen zien hoe onze wegen ervoor staan. Dankzij de API kunnen we data uit Obsurv makkelijker combineren en verwerken in een dashboard.”

“Obsurv is puur bedoeld voor beheren, plannen en begroten van objecten in de openbare ruimte. Je kunt bijvoorbeeld precies zien in welke staat het asfalt is en waar het vervangen moet worden. Maar stel dat we willen onderzoeken hoe het komt dat er op een bepaalde weg veel ongelukken gebeuren? Dan hebben we daar naast de staat van het asfalt extra gegevens voor nodig. Door de informatie uit Obsurv te combineren met andere datasets kunnen we de totale veiligheid van onze provinciale wegen in kaart brengen.”

Data altijd synchroon met Obsurv

“Sweco heeft de API dusdanig ontwikkeld, dat we de data zelf kunnen ophalen, bevragen en wegschrijven op het Azure-platform. Met behulp van de Obsurv API kunnen we vanaf elke plek de data in Obsurv opvragen. Dit gebeurt veilig, automatisch en zonder menselijke handelingen. Er hoeft dus niemand meer handmatig data uit Obsurv te halen en deze bijvoorbeeld te mailen naar iemand anders binnen de provincie”, gaat Stefan verder.

“De data uit Obsurv kan nu door verschillende mensen op diverse afdelingen worden gebruikt. Dankzij de API hebben we nu een kopie van de data van Obsurv in huis, waar iedereen gebruik van kan maken. Om ervoor te zorgen dat de data altijd synchroon is met Obsurv, wordt het één keer per dag ververst. Het management vraagt misschien maar één keer in de drie maanden naar de indicatoren, maar een beheerder verkeersveiligheid kijkt hier elke dag naar.”

“Het heeft een bom doen barsten”

“In de testfase hebben we een indicator ontwikkeld voor de eikenprocessierups. Zo hebben we gedetailleerde data uit Obsurv in een GIS-viewer gekoppeld aan informatie over brandhaarden. Op die manier hebben we geanalyseerd waar de risico’s zitten en of er veel bewegingen zijn. Is er bijvoorbeeld een bushalte in de buurt? Of zijn er binnenkort evenementen op een plek waar veel eikenbomen zijn? Dan weten we dat we actie moeten ondernemen”, aldus Stefan.

“Met een simpele functionaliteit hebben we dit eenvoudig kunnen visualiseren. Door verschillende kaartlagen te combineren, konden we de hotspots laten zien. Dit is het eerste product dat we met behulp van de API intern hebben opgeleverd, maar het heeft – in positieve zin – meteen een bom doen barsten. Doordat het zoveel extra inzicht geeft en meerwaarde biedt, krijgen we enorm veel vervolgvragen.”

“Verschillende werelden weten elkaar te vinden”

“Wij hebben Sweco gevraagd om de API zo te ontwikkelen dat het ook voor andere Obsurv-gebruikers bruikbaar is. De API voor Obsurv is heel waardevol als je indicatoren wilt ontwikkelen om bijvoorbeeld de veiligheid van wegen in kaart te brengen. De werelden van assetmanagement en verkeerskunde weten elkaar nu beter te vinden, doordat we de data kunnen combineren.”

“In de toekomst willen we de API ook gebruiken voor openbare verlichting, groen, bomen en kabels en leidingen. Daarnaast willen we de gegevens uit Obsurv aanvullen en/of muteren met gegevens uit andere applicaties, bijvoorbeeld uit inspecties. Dit verloopt dan ook via de Obsurv API”, besluit Stefan.

Meer informatie

Ben je benieuwd hoe jij de API voor Obsurv binnen jouw organisatie kunt toepassen? Of heb je vragen over de mogelijkheden van de API? Neem dan contact op met Marcel de Lange of Foeke Menting. Zij denken graag met je mee.