Waterschap Rivierenland aan de slag met pilot Wegen in Obsurv

Het Waterschap Rivierenland wil de overstap maken naar Obsurv. Met ondersteuning van Grontmij is een pilot gestart.

Pilot

Het Waterschap maakt al vele jaren gebruik van dg DIALOG Wegen en is daarnaast in het kader van de BGT Bronhouder. De grafische gegevens van het wegbeheer zijn momenteel opgeslagen als aslijn. Voor beide is de aslijn als grafisch object ontoereikend. Om een inschatting te maken van de werkzaamheden om de aslijnen om te zetten naar vlakken is een pilot gestart. Na de pilot worden de definitieve grafische resultaten gebruikt voor de opbouw van de BGT.

BGT-proof

In dg DIALOG Wegen is een werkproces afgestemd voor het intekenen van de wegvakonderdeelvlakken, inclusief koppeling met de administratieve gegevens. De vlakken moeten ‘BGT-proof’ zijn. In het werkproces worden controles meegenomen. Door de professionele begeleiding van Grontmij, waren de medewerkers van het waterschap in staat om dit proces zelfstandig uit te voeren.

Conversie vanuit dg DIALOG Wegen naar Obsurv

De resultaten van de kaartkoppeling Wegen zijn vervolgens door Grontmij geconverteerd vanuit dg DIALOG Wegen naar Obsurv. Grontmij heeft hardware ter beschikking gesteld met software en een bijbehorende database en heeft daarop een Obsurv-hostingomgeving ingericht en de geconverteerde gegevens ingelezen. Voor oriëntatie op de kaart is de BRT als achtergrond ingesteld met PDOK.

Waterschap Rivierenland zal de komende periode gebruiken om de pilot te evalueren en Obsurv verder te leren kennen. De intentie is om na de pilot alle vlakken in te tekenen en te koppelen voor de migratie naar Obsurv en de opbouw van de BGT.

Ook nieuwsgierig naar Obsurv?
Neem contact met ons op, we vertellen u graag meer of komen langs voor een demonstratie. Of vraag heel eenvoudig een tijdelijke licentie aan.

 

licentie aanvragen