Vlotte implementatie Obsurv bij de gemeente Schouwen-Duiveland

Afgelopen maart gaf de gemeente Schouwen-Duiveland opdracht voor Obsurv, 3½  maand later is Obsurv in productie genomen. Tijdens de feestelijke oplevering was ook de buitendienst van de gemeente aanwezig. In de vervolgfase van het project zal Obsurv o.a. via mobiele apparaten in het veld worden ingezet, voor mutatiesignalering en inspectie. Maar de ambities van de gemeente Schouwen-Duiveland gaan nog veel verder.

Feestelijke oplevering

Na de aftrap door Paul van Tuil (afdelingshoofd Openbare Werken van de gemeente Schouwen-Duiveland) en Ineke Vink (hoofd Beheer Openbare Ruimte van Grontmij) hebben de projectleiders het verloop van het implementatietraject toegelicht. Vanuit de voormalige beheersystemen is de data omgezet van wegen, groen, spelen en riolering. Tijdens de implementatie is rekening gehouden met de BGT . De IMGEO objecten worden geactualiseerd met de beheerobjecten.

Schouwen-DuivelandEnthousiast over projectaanpak

Gemeente Schouwen-Duiveland is enthousiast over de projectaanpak van Grontmij. Met name het spiegelen van de projectorganisatie heeft goed gewerkt. De projectleiders hebben zeer regelmatig contact en op inhoudelijk niveau wordt er door de beheermedewerkers van de gemeente goed overleg gevoerd met de diverse materiedeskundigen van Grontmij. Zo ontstaat er een gedragen implementatie die niet alleen op proces- en ict-niveau maar ook vakinhoudelijk meerwaarde heeft.

Grote ambities

De ambities bij de gemeente zijn groot. Vervolg stap is het implementeren van  de modules Kunstwerken, Kabels & Leidingen en WION . Ook zal Obsurv via mobiele apparaten in het veld wordt ingezet voor mutatiesignalering en inspectie . Volgende stap is om met behulp van Obsurv de openbare ruimte te schouwen , een uitwerking van het integrale beheerplan van de gemeente.

Heeft u ook interesse in een vlotte implementatie van Obsurv om uw ambities waar te maken? Neem dan contact op met ons.

 

contact