Gemeente Schouwen-Duiveland en Grontmij samen in beheer met Obsurv

De gemeente Schouwen-Duiveland streeft naar een openbare ruimte die voldoet aan de wensen en eisen van haar gebruikers zoals inwoners, ondernemers en toeristen. In de gemeente is het goed wonen, werken en recreëren.Dit wil de gemeente graag zo houden en waar mogelijk verbeteren. In de eilandbrede visie ‘Tij van de toekomst’ zijn de ambities voor het gehele eiland tot 2040 vastgelegd voor o.a. samenleving, recreatie, natuur, economie en de openbare ruimte.

Welke ambities heeft de gemeente?

De openbare ruimte op het eiland draagt in belangrijke mate bij aan het bereiken van de eilandbrede ambities. Dat is o.a. reden om als gemeente te willen weten: welke assets heb ik? Wat is de kwaliteit? Welke kosten moeten wij de komende jaren maken om deze te onderhouden? Obsurv geeft antwoord op deze vragen en ondersteunt de werkprocessen die hierbij horen.

Integraal beheren

Om deze ambities te kunnen realiseren is de gemeente Schouwen-Duiveland op zoek gegaan naar een nieuw integraal beheersysteem. Na een intensief presentatie- en inkooptraject heeft de gemeente gekozen voor Obsurv van Grontmij.

Waarom kiest de gemeente Schouwen-Duiveland voor Obsurv?

De belangrijkste motieven voor deze gemeente zijn:

  • Uniform, integraal werken, plannen en begroten
  • Eenvoudig te koppelen aan de BGT
  • Eenvoudige en intuïtieve bediening
  • Toekomstbestendig

En wat kiest u? Ook een toekomstbestendig beheersysteem dat eenvoudig te koppelen is aan de BGT?

Neem contact met ons op als u informatie wil over Obsurv. We vertellen u graag meer of komen langs voor een demonstratie. Of vraag heel eenvoudig een tijdelijke licentie aan en bekijk Obsurv met eigen ogen.

 

licentie aanvragen