“Verder besparen op openbare ruimte is mogelijk, maar vereist lef en innovatieve methoden.”

Op woensdag 21 mei jl. vond de eerste inspiratiesessie plaats over ‘besparen op de openbare ruimte’. In totaal waren 10 verschillende gemeenten aanwezig om hun ervaringen en visie op dit gebied te delen. Na een drietal inspiratievolle presentaties, verzorgd door gemeente Renkum, gemeente Deventer en Grontmij, ontstond een actief gesprek waarbij over en weer veel vragen werden gesteld en nieuwe inzichten tot stand kwamen. De eerste inspiratiesessie was daarmee een succes.

Durf te experimenteren

André Menting, senior beleidsmedewerker Groen en landschap bij de gemeente Renkum, trapte af met zijn visie op verwachtingsmanagement bij bezuinigingen. Hij gaf antwoord op de vraag hoe en wat je communiceert naar het college, raad en bewoners bij aanpassingen in het gekozen beheerniveau. Met zijn inspirerende adviespunten – “verdedig je basis”, “communiceer op een eenduidige manier naar al je doelgroepen” en “durf te experimenteren” (met andere woorden: toon lef) – gaf hij een kijkje in de keuken van de gemeente en hoe zij omgaan met bezuinigingen.

Maak de kosten inzichtelijk

Erik Bakker, projectleider Groen en Integraal beheer bij Grontmij Nederland, liet in een korte presentatie zien hoe je de IBOR Matrix kan inzetten om de onderhoudskosten per gekozen niveau inzichtelijk te maken. Deze gegevens worden ingericht in Obsurv, het beheersysteem voor de openbare ruimte.

Innovatief besparen in plaats van bezuinigen

Denny Lobeek, programmamanager Leefomgeving bij de gemeente Deventer, sprak op een bevlogen manier over de innovatieve mogelijkheden om te besparen op het beheer van de openbare ruimte. De gemeente is een pad ingeslagen waarin zij spreken over ‘innovatieve besparingen’ en niet over ‘bezuinigingen’. Naar zijn mening moet in deze tijd de nadruk liggen op effectiviteit in plaats van efficiëntie: “Hoe kunnen wij het maximale halen uit de openbare ruimte, dat is ons motto.” Met levendige voorbeelden liet hij zien hoe je door het beheer vanuit een ander perspectief te bekijken, je doelstelling te verbreden en met een grote portie lef projecten succesvol van de grond kunt laten komen. Mede door bijvoorbeeld de inzet van subsidies en het aanpassen van het organisatiemodel.

Reacties en inzichten

Tijdens en na de presentaties ontstond er inhoudelijk discussie. De verschillende gemeente gaven hun visie op bezuinigingen. Belangrijk is het basisniveau vast te stellen, zowel om de discussie met de raad helder te voeren als om goed met de bewoners te kunnen communiceren. Schouwen is heel belangrijk. Door de gemeente Renkum wordt wekelijks geschouwd. Dit maakt ook aan de uitvoerders duidelijk dat het C-niveau een bewuste keuze is en dat het niet aan de uitvoerder ligt. De kaasschaafmethode is niet altijd effectief genoeg. Haal er onderdelen uit en maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn, zoals subsidies. Zoek de ruimte in de gemeentelijke begroting en leg een koppeling tussen ontwerp en beheer.

Informatie

Wilt u meer informatie over de inspiratiesessie, de presentaties of over Obsurv? Neem dan contact met ons op.

En als u zelf inspiratie wilt opdoen, kom dan op 8 oktober naar de Dag van de Openbare Ruimte in Houten en neem deel aan onze volgende inspiratiesessie. Hou deze site in de gaten: meer informatie volgt snel.

licentie aanvragen