Snel inzicht in kosten van beeldkwaliteitniveaus met handige IBOR-matrix

De gemeente Montferland heeft de ambitie om de openbare ruimte integraal te beheren. Scherp  sturen op onderhoudsbudget en duidelijke opdrachten formuleren is hierbij belangrijk. Net als  inzicht bieden in en verantwoording afleggen over de gemaakte keuzes.

Om dit proces vorm te geven, heeft Grontmij de opdracht gekregen om de financiële gevolgen van keuzes in beeldkwaliteit door te rekenen. Het eindresultaat is een handige IBOR-matrix, waarmee de gemeente eenvoudig per thema (bijv. groen) en structuurgebied (bijv. woonwijk)  de kosten van het beeldkwaliteitsniveau (A, B of C) kan berekenen.

Gemeenteraad kiest kwaliteitsniveaus en bepaalt kosten van de openbare ruimte

Bij een presentatie aan de gemeenteraad, bestaat nu de mogelijkheid om ‘direct aan de knoppen te draaien’. De raad kan aangeven waar welk kwaliteitsniveau  mag voorkomen. Op welke manier men wil bezuinigingen of waar men wil kiezen voor extra kwaliteit. Om zo te bepalen wat het totale beheer van de openbare ruimte mag kosten.

Vakkennis en beheersoftware sterke combinatie

Gemeente Montferland maakt al jaren gebruik van het beheersysteem van Grontmij. Dit wordt ook  ingezet voor de borging van het beheerareaal, de kostenkengetallen met onderhoud scenario’s en vervolgens de implementatie en organisatie van de kwaliteitsschouw beheer buitenruimte. De combinatie van gedegen vakkennis (IBOR) en goede beheersoftware van Grontmij, heeft gezorgd voor deze handige tool, waar de gemeente Montferland erg blij mee is.

Voorbeeld van deze IBOR-matrix ontvangen?

Staat u net als de gemeente Montferland voor de uitdaging om beeldkwaliteitsniveaus te bepalen en te bezuinigen waar mogelijk? Dan is deze IBOR-matrix wellicht ook handig voor uw gemeente.