Hoe gemeente Montferland al meer dan 12 jaar het maximale uit haar beheersysteem openbare ruimte haalt

Toen de gemeente Montferland in 2003 dg DIALOG BOR in gebruik nam, is er consequent aangestuurd op het goed borgen van het beheersysteem binnen de organisatie. Daardoor wist Montferland altijd het uiterste uit de applicatie te halen en was het een schoolvoorbeeld voor andere gemeenten. Nu de gemeente overstapt op Obsurv, wordt voortgebouwd op dezelfde aanpak en verwacht de gemeente opnieuw maximaal resultaat te behalen.

Het uiterste uit dg DIALOG BOR gehaald

Om dg DIALOG BOR volwaardig te kunnen gebruiken heeft de gemeente vanaf het moment dat ze totaalbeheer hebben aangeschaft, in 2011, een functioneel applicatiebeheerder aangesteld. Dit maakte het mogelijk om alle functies van het programma te verkennen en in gebruik te nemen. “Ook voor meer complexe doeleinden kon dg DIALOG BOR daardoor goed worden toegepast”, vertelt Gijsbrecht Rietbroek die als adviseur van Grontmij al langere tijd betrokken is bij de inrichting van de beheersystemen bij Montferland.

Een goed voorbeeld daarvan is de aansturing van het dagelijks beheer en onderhoud dat voor de gemeente uitgevoerd wordt via een eigen groendienst, maar ook door een groenteam van gedetacheerde medewerkers. “Toen het groenteam van gedetacheerde medewerkers werd ingeschakeld, had de gemeente plotseling te maken met meer medewerkers, maar met minder budget. Dankzij dg DIALOG BOR was het mogelijk om toch alles duidelijk in kaart te brengen en konden de consequenties voor het beheer nauwkeurig worden berekend”, aldus Rietbroek.

Obsurv past goed bij de toekomstige ambities

Kortgeleden heeft gemeente Montferland besloten over te stappen op Obsurv, de opvolger van dg DIALOG. Alle bestaande toepassingen van dg DIALOG BOR worden momenteel overgezet. Daarnaast wordt Obsurv zo ingericht dat het maximale ondersteuning biedt aan de ambities van de gemeente om de openbare ruimte integraal te beheren.

Volgens Rietbroek komt de overstap op een goed moment. “In feite is Montferland al langere tijd een van de koplopers waar het gaat om integraal beheer van de openbare ruimte”, legt hij uit. “En het is ook niet voor niets dat de handige IBOR-matrix in samenwerking met Montferland werd ontwikkeld. Om verder te kunnen gaan met deze ontwikkelingen is het goed dat de gemeente heeft gekozen voor een modern beheersysteem dat ruimere mogelijkheden biedt.”

Sturen op ambitieniveaus

Een van die ruimere mogelijkheden ligt in de toepassing van ambitieniveaus in het beheer van de openbare ruimte. Deze ambitieniveaus zijn in Obsurv opgenomen. Voor ieder object op de kaart kan het gewenste structuurgebied worden bepaald en daarmee ook het ambitieniveau. Hierdoor wordt het mogelijk van tevoren de beheerkosten te berekenen, hetgeen de besluitvorming ten goede komt. Maar het maakt ook inzichtelijk waarop geschouwd moet worden. “Dankzij deze toepassing van ambitieniveaus wordt het makkelijker om te sturen op onderhoudsbudget en om duidelijke opdrachten te formuleren”, vertelt Rietbroek. “En dat zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot integraal beheer.”

Denkt u ook na over oplossingen voor integraal beheer?

Of bent u nieuwsgierig geworden naar Obsurv? Laat het ons weten of vraag een tijdelijke proeflicentie aan.

 

licentie aanvragen