Beheer openbare ruimte: hoe goed hebt u het geregeld?

Bent u op enige wijze betrokken bij het beheer openbare ruimte in uw gemeente, dan is de kans groot dat u zich ook weleens die vraag stelt: Waar staan wij als beheerorganisatie? Wat zijn onze sterke punten, en wat kan beter? ‘Grip op beheer’ is een door Sweco ontwikkelde scanmethode

Plaatsnaambord gemeente Delft

Gemeente Delft voert haar beheertaken voortaan integraal uit

Gemeenten hebben veel taken op het gebied van beheer: onderhoud van wegen, groen riolering, speelplekken, gladheidbestrijding en nog veel meer. Tot nu toe maakt gemeente Delft voor al deze taken gebruik van aparte beheerapplicaties. Na een aanbesteding heeft de gemeente gekozen voor integraal beheer met Obsurv.