Plaatsnaambord gemeente Delft

Gemeente Delft voert haar beheertaken voortaan integraal uit

Gemeenten hebben veel taken op het gebied van beheer: onderhoud van wegen, groen riolering, speelplekken, gladheidbestrijding en nog veel meer. Tot nu toe maakt gemeente Delft voor al deze taken gebruik van aparte beheerapplicaties. Na een aanbesteding heeft de gemeente gekozen voor integraal beheer met Obsurv.Obsurv sluit kwalitatief het beste aan bij de eisen en wensen.

Wens: integraal beheer

Gemeente Delft wil graag integraal gaan werken. Obsurv is het eerste echte integrale beheersysteem: plannen en begroten in één proces. Zowel op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Met Obsurv heeft de gemeente een totaaloplossing in handen voor integraal en efficiënt beheer van de openbare ruimte. Een goede basis voor beleid en begroting.

Ambitienieveau’s bepalen

In Obsurv kan bij elk object het ambitieniveau worden vastgelegd. De gemeente Delft kan hiermee de frequentie, omvang en intensiteit van onderhoud definiëren. Zo kan de gemeente bepalen waar ze hoge kwaliteit willen in de buitenruimte en waar ze met iets mindere kwaliteit genoegen nemen. Deze ambitieniveaus kunnen ook direct vertaald worden naar een begroting.

Monitoren van beeldkwaliteit

Aan een ambitieniveau kunnen ook de schaalbalken van de CROW (of eigen schaalbalken) worden gekoppeld. Hiermee kan de kwaliteit van de openbare ruimte goed gemonitord worden en  is het ook mogelijk om nog meer op het resultaat van het beheer te sturen in plaats van op de inspanning.

Plaatsnaambord gemeente Delft
Foto: H.W. Fluks.

Ook behoefte aan een gebruiksvriendelijke integraal beheersysteem?
Obsurv is hét beheersysteem van Grontmij voor de openbare ruimte. Obsurv is een webbased oplossing, waarmee je ook met een smartphone of tablet gegevens kunt oproepen en beheren. Het is het eerste, echte integrale beheersysteem: plannen en begroten in één proces.

Nieuwsgierig naar Obsurv?

Neem contact met ons op, we vertellen u graag meer of komen langs voor een demonstratie. Of vraag heel eenvoudig een tijdelijke licentie aan en bekijk Obsurv met eigen ogen.

licentie aanvragen