Obsurv in de praktijk: gemeente Zwolle

Sinds de introductie van Obsurv neemt het aantal gebruikers ieder jaar toe. En daar zijn we blij mee bij Sweco. Maar wij willen ook weten wat er allemaal nog beter kan. Daarom zijn we enige tijd geleden begonnen met een reeks interviews met enkele van onze gebruikers. Vandaag gaan wij in gesprek met de gemeente Zwolle. Aan het woord komen functioneel applicatiebeheerder Harm Russcher en Erwin te Velthuis, een van de absolute key-users van Obsurv bij de gemeente.

De uitdaging

Erwin: “Voordat we in 2013 kozen voor Obsurv werkten we in het Mi2-beheersysteem. Omdat de ondersteuning van dat programma stopte, én omdat de BGT eraan kwam, was het een goed moment om verder te kijken naar wat er op de markt was. Hoewel we met ons oude beheersysteem zowel wegen, riolering als groen beheerden, was het een van onze frustraties dat het eigenlijk 3 gescheiden systemen waren. Het invoeren van een nieuw object of een nieuwe straat moest daardoor altijd afzonderlijk in alle 3 de systemen gebeuren. We waren daarom op zoek naar een integrale oplossing.”

Harm: “Daarnaast wilden we ook ontzorgd worden op het onderhoud van het beheersysteem. Daarom zijn we zorgvuldig gaan afwegen of we opnieuw voor een ‘on premise’ oplossing zouden kiezen of voor een SaaS-oplossing (software as a service).”

De oplossing

Harm: “Het is het laatste geworden. Met Obsurv hebben we een oplossing die bij Sweco gehost wordt en waarmee we altijd en overal bij ons beheersysteem en de beschikbare data kunnen komen. Bij updates in het systeem hoeven we zelf niets of nauwelijks iets te doen. Door de SaaS-oplossing is het voor onze ICT-collega’s ook veel makkelijker om accounts vrij te geven voor derden die tijdelijk toegang nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het laten uitvoeren van onze boominspecties. Als je zelf alles in eigen beheer hebt, dan kan het lastig zijn om je eigen databases op een veilige manier open te stellen naar buiten toe.”

Erwin: “En Obsurv is nadrukkelijk een integraal beheersysteem. We gebruiken het opnieuw voor het beheer van groen, riolering en wegen, maar de data komen nu allemaal uit dezelfde database. We gebruiken ook de module voor openbare verlichting en we willen graag de kunstwerken in Obsurv toevoegen.”

De opbrengst

Harm: “Sinds we Obsurv gebruiken is de beheerlast voor mij en mijn collega’s veel minder geworden. Dat komt enerzijds omdat we in ons vorige systeem met meerdere databases werkten, wat altijd de nodige aandacht kostte. Maar het komt ook omdat we de data uit de Obsurv-database veel makkelijker kunnen binnenhalen. Doordat Obsurv op een WFS-vriendelijke manier is ingericht kunnen we de database makkelijk uitlezen en door middel van FME maken we meteen de kaarten die we nodig hebben. Via onze GeoWeb-viewer kunnen collega’s de kaarten op een makkelijk toegankelijke en consistente manier raadplegen. Daarbij maken we overigens niet alleen gebruik van data uit Obsurv, maar ook van data uit andere databronnen die we op dezelfde manier koppelen.”

Erwin: “Vroeger moest ik inderdaad eerst min of meer handmatig themakaarten aanmaken voordat we verder konden. Nu kan ik via FME gewoon aangeven waar een kaartlaag aan moet voldoen, en dan krijg ik de gewenste kaart met precies de juiste elementen. Dat is ook ideaal bijvoorbeeld om onze weginspecties, per stadsdeel, voor te bereiden. Door op deze manier te werken maken we voor uiteenlopende doeleinden steeds gebruik van dezelfde gegevens. Daarmee geven we invulling aan het principe dat we hier in Zwolle erg belangrijk vinden: eenvoudig registreren, meervoudig gebruiken.”

De toekomst

Harm: “Op de korte termijn zetten we volop in op de voltooiing van het berichtenverkeer en op een verdere harmonisatie van ons beheer openbare ruimte en de BGT.”

Erwin: “Dat is ook nodig, want het aantal vragen waarbij beheerinformatie en geo-gegevens van pas komen, neemt sterk toe. Bijvoorbeeld: Waar ligt geluidsreducerend asfalt in onze gemeente? Wat zijn de kapitaallasten van goederen? Maar ook, waar lopen we tegen de grootste risico’s aan? Risicogestuurd beheer is iets waar we de komende tijd zeker veel aandacht aan zullen gaan besteden. Daarnaast wil Zwolle een klimaatbestendige stad worden. Maar wat betekent dat, en hoe doe je dat? Met beheergegevens kun je daar onderbouwing en betekenis aan geven. Bijvoorbeeld door hittestresskaarten of waterkaarten bij te houden. We zijn nu ook bezig om weersmodellen te maken voor de riolering. Dat wil zeggen dat we met een viewer inzichtelijk kunnen maken wat er gebeurt met onze riolering en onze omgeving als er een flinke bui valt. Dat soort oplossingen, daar zal steeds meer vraag naar komen.”

De gouden tip voor Sweco

Erwin: “De verdere flexibilisering van Obsurv is iets waar we, mede vanuit de Gebruikersgroep, aandacht voor vragen. Maar ik heb de indruk dat dat voor Sweco net zo hoog op de verlanglijst staat als voor ons. Waar ik verder aandacht voor zou vragen is de communicatie over updates en ontwikkelingen in Obsurv. Ik weet dat Sweco er al actief over communiceert, maar het kan nooit te veel zijn. En dan vooral als het om nieuwe updates gaat. Wat kunnen we nu echt verwachten? Wanneer kunnen we iets verwachten? En na de updates, wat is er nou echt concreet veranderd? De webinars zijn overigens een prima middel om hier vorm aan te geven. Dus onze oproep is zeker om daarmee door te gaan.”

Meer informatie

Heeft u nog niet eerder kennisgemaakt met Obsurv, maar wilt u het wel eens zelf uitproberen? Dat kan. Vraag gratis een tijdelijke licentie aan. Of neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

contact