Onderzoek naar groendata bij gemeente Heerlen

Onlangs heeft de gemeente Heerlen de keuze gemaakt om naast riool- en wegbeheer ook het groenbeheer onder te brengen in beheersysteem dg DIALOG. De gemeente Heerlen heeft groengegevens beschikbaar.Aan Grontmij is gevraagd om deze te beoordelen en advies uit te brengen voor de bestandsopbouw en de inrichting, voordat de implementatie gestart wordt.

“Gemeente Heerlen heeft de afgelopen jaren gebruikt gemaakt van een eigen systeem voor het beheren van groen. Dit systeem heeft jaren prima dienst gedaan, maar met de huidige ontwikkelingen is het ondertussen toch veroudert. De gemeente wil meer integraal gaan werken en hierbij is goede ontsluiting van de data belangrijk.” Aldus Jack Farla, consultant Beheer Openbare Ruimte van Grontmij, die afgelopen week de gegevens en situatie heeft onderzocht bij de gemeente.

Komende weken zullen de resultaten van het onderzoek bekend worden, waarna er een plan van aanpak opgesteld gaat worden voor de overgang naar het nieuwe beheersysteem. Hierna kan de eerste stap in het implementatietraject genomen worden; het vullen van het beheersysteem met de areaal gegevens.