Obsurv update oktober 2018: hoe gebruikers een bijdrage leveren aan de ontwikkeling

We houden u als gebruiker graag op de hoogte van de ontwikkeling van Obsurv. Zoals recent tijdens het webinar over de stand van zaken en in onze video-update van april 2018. Het Obsurv Gebruikersoverleg komt ook regelmatig samen met als doel kennis delen en betrokkenheid van gebruikers bij de ontwikkelingen vergroten. De afgelopen periode is dit onder andere gelukt doordat Sweco samen met gebruikers de ontwikkelingen van Obsurv (de Roadmap) heeft geprioriteerd. Ook hebben gebruikers de nieuwe versie Obsurv 2.1 uitgebreid kunnen testen. Gerard Braakhekke, specialist beheer openbare ruimte bij gemeente Heerlen: “Tijdens het testen zag de nieuwe versie er veelbelovend uit, ik kan niet wachten!”

Ontwikkelingen en Roadmap

Tijdens het Obsurv Gebruikersoverleg in juli zijn alle deelnemers in een interactieve sessie aan de slag gegaan met het prioriteren van de Obsurv Roadmap. Welke modules zien de gebruikers graag als eerste vernieuwd, nadat de vernieuwing van de modules Openbare Verlichting, Spelen en Verkeerssystemen is afgerond?

“Dit hangt uiteraard af van de gebruiker en dat maakt het lastig”, vertelt Gerard Braakhekke. “Het Gebruikersoverleg vertegenwoordigt de gebruikers van Obsurv en heeft meerdere keren benadrukt wat de verschillende belangen bij en gevolgen van de ontwikkelingen voor gebruikers kunnen zijn. Die input heeft Sweco gebruikt bij het vormgeven van de prioritering. Die betrokkenheid is precies de reden waarom ik lid ben van het Gebruikersoverleg.”

Gebruikers aan de slag met de Obsurv Roadmap en prioritering

Met hun energieke en enthousiaste inzet hebben de gebruikers Sweco van zeer waardevolle input kunnen voorzien. De uitdaging was om goed beargumenteerd en vanuit het perspectief van álle Obsurv-gebruikers te redeneren. Sweco heeft de uitkomsten inmiddels geanalyseerd en gaat deze tijdens het Gebruikersoverleg op 22 oktober bespreken met de deelnemers. De Roadmap die hieruit voortkomt wordt tijdens de Obsurv Gebruikersdag op 8 november gepresenteerd.

Gebruikers testen Obsurv 2.1

Inmiddels gaat de ontwikkeling van Obsurv 2.1 richting de afrondende fase. Een belangrijke mijlpaal daarbij was de eerste gebruikerstest die bij Sweco op kantoor plaatsvond. De volledig vernieuwde modules Spelen en Openbare Verlichting zijn uitgebreid getest door 8 ervaren Obsurv-gebruikers, uit het Gebruikersoverleg en daarbuiten.

Gebruikers testen Obsurv 2.1

Aan de hand van testcases is tijdens de middag veel waardevolle feedback opgehaald. Met deze feedback kan Sweco het nieuwe Obsurv nog intuïtiever en gebruiksvriendelijker maken. De ontwikkelaars waren ook betrokken bij de testmiddag en ook zij kregen positieve geluiden te horen en nog enkele punten die beter kunnen.

Braakhekke: “De nieuwe versie ziet er absoluut veelbelovend uit. Obsurv wordt een stuk gebruiksvriendelijker en flexibeler, iets wat het Gebruikersoverleg altijd als wens heeft uitgesproken. Zo is de optie tot het toevoegen van extra velden enorm uitgebreid. Hiermee kan de gemeente Heerlen bijvoorbeeld alle extra informatie van monumentale bomen in de toekomst wel in Obsurv kwijt, waar dit nu niet kan.”

Ga mee op reis tijdens de Gebruikersdag

De genoemde bijeenkomsten zijn mooie voorbeelden van de samenwerking tussen gebruikers en Sweco en wat dit voor positief resultaat kan opleveren. Wilt u meer weten over de nieuwe release, over Obsurv, of wilt u in contact wil komen met andere Obsurv-gebruikers? Neem dan contact op met Henri Veldhuis(Manager Business Developement) of met één van de deelnemers van het Gebruikersoverleg. En kom langs tijdens de Obsurv Gebruikersdag op 8 november in Utrecht! Deze dag staat volledig in het teken van de software en optimaal gebruik hiervan. Meer informatie en aanmelden kan via: De website van de Obsurv Gebruikersdag.

Website Obsurv Gebruikersdag

U kunt deze en andere Obsurv updates ook lezen bij de updates op Mijn Obsurv.