Publiek tijdens Obsurv Gebruikersdag 2019

Obsurv Gebruikersdag 2019: De wind in de rug!

Wat is er fijner dan op een mooie herfstdag over een dijk te fietsen met de wind vol in je rug? Niets toch? Of het zou de jaarlijkse Obsurv Gebruikersdag moeten zijn. Ook dit jaar kwamen Obsurv-gebruikers weer in groten getalen en vanuit alle windstreken bij elkaar. Ze kwamen om inspiratie op te doen, kennis uit te wisselen en vakgenoten te ontmoeten… Kortom, om alles te vinden wat nodig is om ook het komende jaar weer dat magische gevoel te beleven: de wind in de rug met Obsurv!

Mijlpalen

Waar staan we met Obsurv? En waar gaan we naartoe? Het waren de centrale vragen tijdens het plenaire gedeelte. Na het welkom door Sander Melieste, hoofd afdeling GIS & ICT en Assetmanagement, gaf Henri Veldhuis, vervangend teammanager Obsurv, een presentatie waarin hij inging op een aantal van de bereikte mijlpalen van het afgelopen jaar. Hij vertelde over de WIBON-oplossing en de nieuwe Obsurv-release. Over de modules Spelen, Openbare Verlichting en Verkeerssystemen en over de ontwikkeling van een nieuwe serie Obsurv apps die, net als de Bomen app, geoptimaliseerd worden voor het beheerwerk buiten. Ook noemde hij de ISO-en BIM-certificeringen van Sweco en het toenemende belang van API’s waarmee functionaliteiten van Obsurv en andere pakketten onderling kunnen worden geïntegreerd.

Belang

Marijn van den Berg, productmanager Obsurv, zette het plenaire ochtendprogramma voort met de roadmap voor de nabije toekomst. Hij gaf aan hoe sommige ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van de CROW Wegbeheersystematiek 2019, er soms voor zorgen dat bepaalde modules naar voren worden geschoven voor doorontwikkeling. Hij legde nadruk op de succesvolle samenwerking met Obsurv-gebruikers en riep iedereen in de zaal op om zich via Mijn Obsurv ook op te geven als bèta-tester. Interessant was de link die hij legde naar maatschappelijke uitdagingen als klimaatadaptatie, mobiliteit, circulariteit, energietransitie en een gezonde en veilige stad. Want zijn het niet juist deze thema’s waardoor ook beleidsmakers en bestuurders doordrongen raken van het belang van een goed ingericht beheer openbare ruimte? Marcel de Lange, productowner Obsurv, sloot het plenaire gedeelte af met een vlotte en verhelderende demonstratie van een aantal van de nieuwste functionaliteiten in Obsurv.

Interactie

Net als vorig jaar gingen daarna de deelnemers in teams uiteen. Met vakgenoten uit hun eigen regio doorliepen zij een aantal carrouselsessies, waarbij ook deze keer veel ruimte was voor interactie en vragen uit de praktijk. Hoe kun je data op een visuele manier inzetten om jouw boodschap te onderbouwen? Bijvoorbeeld als je de wethouder wilt laten zien wat de voordelen en nadelen zijn van een houten of juist een stalen brug. Maar ook: Hoe zet je Obsurv optimaal in om je schouwproces te professionaliseren? Hoe ga je om met beeldmeetlatten? Wat zijn de dillema’s waar beheerders bij het bepalen van ambitieniveaus tegenaanlopen, en hoe ga je daarmee om?

Beheer op orde

Een van de hoogtepunten op deze dag was de presentatie door gemeente Schagen. Als rasechte podiumperformers met op de achtergrond een decor van zeilen, peddels en een tropisch eiland, wisten de beheerders van deze jonge fusiegemeente glashelder te maken hoe zij in tweeënhalf jaar hun beheerorganisatie op orde kregen. Wat waren de concrete stappen op weg naar de meerjaren-onderhoudsplanning waar de gemeente nu zo veel profijt van heeft?

Chinese Muur en Poetin

Uiteraard werd ook deze editie van de Obsurv Gebruikersdag feestelijk afgesloten. Deze keer had de satirische nieuwsredactie van De Speld de eer om dat te doen. En dat gebeurde aan de hand van indrukwekkende nieuwsfeiten die de waarde van Obsurv nog eens bevestigen. Want als je weet te melden dat de Chinese Muur wordt gerenoveerd op basis van gegevens uit Obsurv… Of als president Poetin hoogstpersoonlijk een emotionele toespraak houdt voor Gijsbrecht Rietbroek, teammanager Obsurv Projects, dan weet je één ding zeker: Met Obsurv heb je de wind in de rug!