Obsurv Gebruikersdag 2018

Obsurv Gebruikersdag 2018: Ontmoeten en samenwerken!

Bijna 200 deelnemers hadden ingecheckt voor de Obsurv-reis op 8 november 2018. Na de ontvangst in de vertrekhal kon het reisgezelschap zich opmaken voor een gevarieerd en vooral interactief programma. Het begon met een drietal plenaire updates door de Sweco-crew, waarbij verleden, heden én toekomst van Obsurv aan bod kwamen. Daarna werden de reisgenoten ingedeeld in regio-teams en konden ze de reis voortzetten onder leiding van een heuse reisleider. Het werd een dag om niet snel te vergeten. Of, zoals een van de deelnemers het samenvatte: “Door de teamindeling en de interactieve opzet van dit jaar heb ik meer vakgenoten gesproken dan in alle gebruikersdagen tot nu toe!”

Vakgenoten

De boardingpassen worden uitgereikt

Daarmee lijkt de opzet van de Obsurv-reis te zijn geslaagd. Want juist het ontmoeten van vakgenoten en het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties is iets waaraan Sweco met de jaarlijkse Obsurv Gebruikersdag wil bijdragen. Met een gestaag stijgend aantal Obsurv-gebruikers, neemt de kans ook toe dat in uw eigen regio steeds meer beheercollega’s zich met de dezelfde vraagstukken bezighouden en wellicht al oplossingen hebben bedacht waar u profijt van kunt hebben.

In de opening door Sander Melieste, hoofd afdeling GIS & ICT en Assetmanagement, werden de gebruikers verwelkomd. En werd ingegaan op het succes en het nut van onder andere de webinars, instructievideo’s, de vakdagen en het Gebruikersoverleg. Want behalve de onderlinge samenwerking tussen organisaties is natuurlijk de ondersteuning en communicatie vanuit Sweco een van de andere punten waarop continu naar optimalisatie wordt gestreefd.

Open samenwerkingssysteem

Hilbert Davelaar, productmanager van Obsurv, benadrukte in zijn presentatie eveneens het belang van samenwerking. “De uitdagingen in de openbare ruimte zijn enorm en vragen om geïntegreerde oplossingen”, zo stelde hij. “Daarom is Obsurv een open systeem. Obsurv is een beheersysteem dat moeiteloos kan koppelen met andere systemen en informatiebronnen. Op die manier ontstaan de krachtigste oplossingen.” Als voorbeelden noemde hij de koppeling BGT-BOR, maar ook de koppeling van meldingen openbare ruimte met Obsurv, innovatieve initiatieven zoals Staat van je Straat en de benchmark wegbeheer door Zeeuwse gemeenten en het waterschap.

De Obsurv roadmap

Marijn van den Berg, productowner Obsurv, sloot het plenaire ochtendprogramma af met een gedetailleerd overzicht van de roadmap voor de nabije toekomst. Hij legde uit welke doorontwikkelingen in de planning staan en welke overwegingen een rol spelen bij de prioritering en aanpak. De feedback vanuit gebruikerstesten en het Gebruikersoverleg hebben daarbij een belangrijke invloed gehad.

Interactie

En toen was het tijd voor de carousselsessies! In regio-teams gingen de deelnemers uiteen om in kleiner gezelschap een vijftal uiterst interactieve sessies te doorlopen. Daarbij kwamen inhoudelijke vraagstukken en cases aan bod. Bijvoorbeeld:

  • Hoe ga je als gemeente om met je meldingen openbare ruimte?
  • Welk voordeel levert een directe koppeling van die meldingen met Obsurv op, zoals in het voorbeeld van de gemeente Woerden?
  • Maar ook: wat doe je als de wethouder wil dat je 30% bespaart op het beheer van een stadspark?
  • En hoe kan Obsurv je helpen de mogelijkheden maar ook de consequenties van dat soort bezuinigingen in kaart te brengen?
Carousselsessie over meldingen openbare ruimte

In een andere sessie werd ingegaan op het belang van accurate data. De deelnemers werden uitgenodigd de knelpunten te formuleren die zij in hun dagelijkse databeheer tegenkwamen, zowel in hun organisatie als in Obsurv. Vervolgens werden zij opgeroepen om oplossingen en suggesties met elkaar te delen. Het leverde waardevolle inzichten op (een samenvatting vindt u op Mijn Obsurv). Maar ook veel boeiende gesprekken en uitwisselingen van ideeën. Dit gebeurde ook bij de speeddate-sessie, waar de deelnemers in sneltreinvaart aan elkaar werden voorgesteld. En bij de bingo-quiz, die op ludieke wijze nog eens het bestaan van Mijn Obsurv en de online helpfunctie van Obsurv onder de aandacht bracht.

Afsluiting

De afsluiting was Brabants gezellig en memorabel! Marcel Steevens gaf in onversneden Helmonds een hilarische en muzikale terugblik op een reis waar hij als buitenstaander erg van had genoten. Maar waar hij uiteraard ook de nodige rake en lachwekkende observaties op losliet. Want wie weet beter dan hij wat het verschil is tussen een productowner en een productmanager? En wie weet wat je kunt doen als je BGT-BOR hebt opgelopen? In ieder geval was het een prima inleiding op de gezellige eindborrel, waar de deelnemers nog eens konden napraten over een geslaagde reis.

Bekijk de foto’s op Mijn Obsurv (inlog vereist)

Lees de samenvatting van workshopsessie ‘Een goed begin is het halve werk’ op Mijn Obsurv (inlog vereist)