Meer groen, meer jeuk?

Meer groen in onze stedelijke leefomgeving is niet alleen goed voor de gezondheid, het zorgt voor minder hittestress en een opname van overtollig water. Naast deze positieve effecten is er ook een keerzijde die nog niet vaak is benoemd. In een groene en natte omgeving voelen nieuwe soorten plaagdieren zich ook goed thuis. Muggen, teken, processierupsen. Gemeenten zullen steeds meer te  maken krijgen met de vraag hoe deze nieuwe plaagdieren te bestrijden in de openbare ruimte.

Meer groen is goed voor de stad

Steeds weer blijkt uit onderzoek de relatie tussen hoeveelheid groen in een woonomgeving en de gezondheid van de bevolking. Positieve gezondheidseffecten zijn bijvoorbeeld sneller herstel van stress, meer beweging en toename van sociale contacten. Ook nu, in tijden van beperkte bewegingsvrijheid, wordt nog eens op een andere manier extra duidelijk hoe belangrijk recreatie in het groen eigenlijk is voor ons algehele welzijn. Daarnaast helpt groen bij praktische problemen, zoals waterberging, verminderen van luchtvervuiling en verkoeling bij hittegolven.

Nieuwe plaagdieren

Maar naast alle voordelen, zijn er dus ook een aantal nadelen, waaronder de groeiende aanwezigheid van plaagdieren die vroeger niet of veel minder in ons land voorkwamen. De eikenprocessierups en de reuzenteek zijn hier een goed voorbeeld van. Maar ook de tijgermug is in aantocht. Volgens onderzoekers is het nog slechts een kwestie van tijd totdat deze muggensoort zich definitief in ons land gaat vestigen.

Juist doordat gemeenten steeds meer inzetten op het vergroenen van de stad en het creëren van al dan niet tijdelijke wateropvang, ontstaan de ideale leefomstandigheden voor plaagdieren. Muggen hebben water nodig om hun eieren in af te zetten en dat is, ondanks de droogte, ruimschoots voor handen, zoals straatkolken, vijvertjes en wadi’s. Daarnaast wemelt het bij mensen thuis van de broedplaatsen in de vorm van regentonnen, vijvers, bloemenvazen en gieters.

Verschillende manieren van bestrijding

Arnold van Vliet, ecoloog aan de Wageningen University & Research, is een veel geciteerde persoon op dit gebied. In een interview met Binnenlands Bestuur vroeg hij vorig jaar al aandacht voor de dreigende problematiek van nieuwe plaagdieren in Nederland. Feit is dat de maatregelen die zo goed helpen tegen hittestress en wateroverlast als gevolg van klimaatverandering, de toename van plaagdieren in de hand werkt. “Groene daken, wadi’s, waterpleinen en bosschages zijn bij uitstek ook plekken waar muggen zich lekker voelen”, zegt Van Vliet.

De kennis over de nieuwe plaaginsecten is nog beperkt in ons land. Maar zeker is dat gemeenten in toenemende mate een rol zullen moeten spelen bij het in kaart brengen van broedplaatsen en omstandigheden waarin de insecten goed gedijen. Deze data kan helpen de bestrijding effectiever toe te passen, overlast te voorkomen en vooral om nieuwe maatregelen te testen en te monitoren.

Recente ervaringen met de eikenprocessierups hebben bijvoorbeeld aangetoond dat de aanplant van meer biodiverse bermen kan helpen. Volgens Van Vliet trekt dit soort bermen veel natuurlijke vijanden van de rups aan, zoals de gaasvlieg, sluipvlieg, vleermuis, koolmees, specht en spreeuw.

Meer weten?

Ongetwijfeld zal ook jouw gemeente op een bepaald moment in aanraking komen met de meer of minder exotische plaagdieren. En welke maatregel je als gemeente ook kiest om ze te bestrijden, het zal altijd helpen als je al antwoord kunt geven op de vraag hoeveel vierkante meters groen je daadwerkelijk beheert. Maak je al gebruik van Obsurv, dan weet je dat je jouw areaal altijd volledig in kaart hebt. Zo kun je aanpassingen (zoals meer groen) snel en makkelijk doorvoeren en kun je je maatregelen hierop aanpassen.

Maak je nog geen gebruik van Obsurv? Dan nodigen wij je van harte uit om een gratis demolicentie aan te vragen, onze adviseurs kunnen je geheel vrijblijvend een virtuele rondleiding geven.