Klimaatverandering in stad steeds meer voelbaar door gebrek aan groen

Het klimaat verandert en de gevolgen zijn merkbaar; in Nederland geldt dit vooral voor de stad. Hoge temperaturen en overstromingen na stortbuien veroorzaken steeds vaker overlast. Meer groen in de stad helpt het stadsklimaat te verbeteren. Bewoners wordt gevraagd om minder tegels in hun tuinen te leggen. En ook voor de openbare ruimte groeit de roep om meer groen. Als beheerder van die ruimte denkt u graag mee. En dat kan het beste als u precies weet hoeveel groen u beheert, waar de ruimte bestaat om duurzame maatregelen te nemen en wat de gevolgen zijn voor de onderhoudskosten.

Het probleem

Iedereen merkt het. Hoge temperaturen waardoor het in de steden af en toe ondraaglijk is. Krachtige windstoten waardoor bomen omvallen en voor overlast zorgen. Hevige stortbuien waardoor straten, pleinen en parkeergarages onder water liepen. In veel gemeenten moeten bewoners én beheerders van de openbare ruimte met lede ogen aanzien welke schade dit veroorzaakt.

Betegelde tuinen zijn deel van de oorzaak

Wat zeker niet helpt is de nog steeds groeiende trend bij stadsbewoners om hun tuinen vol te leggen met tegels. Weinig onderhoud, minder modder na regen en makkelijk met de kinderen. De voordelen zijn evident. Maar wat veel mensen niet weten is dat deze betegeling ertoe leidt dat het regenwater niet in de grond wordt opgenomen, maar grotendeels wordt afgevoerd naar het riool dat al steeds vaker overbelast is. In de zomer dragen de tegels bij tot een veel hogere temperatuur in de stedelijke omgeving. Steen neemt hitte op en door de bebouwing eromheen is het moeilijk de opgebouwde warmte kwijt te raken. Groen daarentegen zorgt voor een lagere temperatuur in de stad. Oppervlakken met planten warmen minder snel op en houden minder warmte vast.

De roep om meer groen in de openbare ruimte

Wat geldt voor particuliere tuinen, geldt ook voor de openbare ruimte. Natuurlijk is een betegeld plein makkelijker te onderhouden dan een park met beplanting. En natuurlijker is asfalt tussen uw tramrails overzichtelijker dan gras. Maar denkt uw bestuur daar nog steeds zo over als datzelfde plein steeds vaker onder water staat? Of als de tramlijnen steeds vaker gekoeld moeten worden vanwege stijgende temperaturen in de stad?

De roep om groene maatregelen neemt toe. Te denken valt aan het vervangen van betegelde oppervlakken door groen, het planten van struiken en bomen, het aanbrengen van gras tussen de tramrails, het faciliteren van stadslandbouwprojecten en het gedogen van burgers die op eigen initiatief groen planten in de openbare ruimte (guerilla gardening).

Welke groene maatregelen kiest uw gemeente?

Welke maatregel uw gemeente ook kiest, het zat altijd helpen als u een eenduidig antwoord kunt geven op de vraag hoeveel vierkante meters groen u al beheert. Een beheersysteem kan helpen deze informatie inzichtelijk te maken. Obsurv, het webbased beheersysteem van Sweco, gaat zelfs een stap verder. Niet alleen worden de vierkante meters van de groenvlakken, de kwaliteit en ligging bijgehouden, het systeem helpt u ook met uw planning en begroting. Zo kunt u op basis van actuele data en verschillende kostenscenario’s de juiste (duurzame) keuzes maken.

Meer weten?

Wilt u ook wel eens weten welke voordelen de inzet van extra groen zou hebben in uw gemeente? Onze groenspecialisten helpen u graag verder met het optimaliseren van het groen in uw gemeente. Daarnaast bieden wij u graag advies over de mogelijkheden die een beheersysteem als Obsurv hierbij kan bieden. Vraag gratis een tijdelijke licentie aan. Of neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

contact

 


De klimaatbestendige stad
De urgentie van de klimaatbestendige stad neemt toe. Toch constateert het magazine Waterforum dat nog vrijwel geen enkele gemeente een idee heeft hoe zij hun stad klimaatbestendig moeten maken. In dezelfde publicatie komt naar voren dat er nog maar een tiental gemeenten is die echt heel goed bezig is met klimaatadaptatie en daarnaast nog een twintigtal andere gemeenten die goed op gang komt.