Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard start pilot Obsurv

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) beheert het wegennet buiten de bebouwde kom in de Krimpenerwaard. HHSK is bezig met het verbeteren van de inspectie. Daarnaast worden wegbruggen binnenkort vervangen, hiervoor is een goede planning en begroting nodig. Obsurv is het eerste echte integrale beheersysteem: plannen en begroten in één proces. Daarom is HHSK gestart met een pilot Obsurv-kunstwerken.

Beschikbare beheergegevens aangevuld en omgezet

HHSK is al vele jaren gebruiker van dg DIALOG Wegen. De module kunstwerken wordt nu voor het eerst gebruikt. Veel beheergegevens van de kunstwerken waren al beschikbaar. Door een aanvullende inventarisatie is de objectindeling vastgelegd volgens de NEN2767-4.Ook is van ieder kunstwerk een XY- coördinaat bepaald. Deze gegevens zijn door Grontmij ingelezen in Obsurv.

Inspecties voor actualiseren van de begroting

HSK wil de beschikbare gegevens aanvullen met aanvullende beheergegevens, die nodig zijn voor beheer en onderhoud. Vervolgens zullen inspecties plaatsvinden voor het actualiseren van de begroting, voor de vervanging van kunstwerken.

Alle afdelingen toegang via koppeling GeoWeb

Om ook andere afdelingen van HHSK toegang te kunnen geven tot deze kunstwerkgegevens, is Obsurv eenvoudig gekoppeld aan GeoWeb door een webservice. HHSK is de eerste organisatie die dit zelf heeft toegepast.

Uitbreiding Obsurv om primaire beheerproces te optimaliseren De komende tijd wil HHSK het gebruik van Obsurv verder uitbreiden. O.a. met verkeersborden en wegen, zodat het primaire proces van beheer en onderhoud geoptimaliseerd wordt.

Ook nieuwsgierig naar Obsurv?

Neem contact met ons op, we vertellen u graag meer of komen langs voor een demonstratie. Of vraag heel eenvoudig een tijdelijke licentie aan en bekijk Obsurv met eigen ogen.

licentie aanvragen