BOR-data automatisch slim ombouwen voor de BGT

In de meest ideale situatie beschikt u al over goede kwalitatieve BOR-data van het juiste detailniveau. Direct bruikbaar als basis voor de BGT. In de praktijk blijkt echter dat het grootste deel van de bronhouders nog een flinke slag moet maken. BOR-data  ‘BGT-proof’ maken is vaak een tijdrovende klus, die veel handmatig wordt uitgevoerd. Gelukkig is het ook mogelijk om sommige onderdelen te automatiseren en tijd te besparen.

Twee voorbeelden van eenvoudige oplossingen bij het ombouwen van groenbeheerdata, door Grontmij. Van BOR naar BGT, maar ook andersom.

1. Match bomen in BOR en in de GBKN

Hoewel bomen nu nog geen onderdeel zijn van de BGT, geldt dit wel voor IMGeo. Aanleiding voor een gemeente om deze data hiervoor gereed te maken, met alle voordelen die hierbij horen. Grontmij heeft detailinformatie over bomen vanuit BOR gekoppeld aan de GBKN door middel van buffering. Dit leverde een verbeterde GBKN op, bruikbaar voor zowel BGT/IMGeo als beheer.

2. Andersom: van BGT naar BOR

Bij een andere gemeente waren alle hagen conform BGT opgenomen als vlak (object). Om hagen te kunnen beheren, moet echter duidelijk zijn of het gaat om blokhagen of lijnvormige hagen. Onderhoud wordt namelijk per m2 berekend op de lengte van de haag (lijn.) Het ontbreken van deze informatie op de vlakkenkaart is eenvoudig opgelost. Er zijn lijnen toegevoegd en de afmetingen van een blokhaag zijn gedefinieerd (maximaal 1 meter breed). Zie onderstaande afbeelding. Op deze manier is de BGT-kaart nu ook geschikt voor beheer.

BGT hagen

BGT-kaart met blok- & lijnhagen

Obsurv en koppelvlak BGT

De software van Obsurv (beheersysteem van Grontmij) ondersteunt alle relevante open standaarden zoals GML, IMGeo, Open GIS, WMS en WFS. Voor Obsurv wordt in het kader van de BGT een koppelvlak ontwikkeld, gebaseerd op het StUF-Geo-berichtenverkeer, waarmee topografische punt-, lijn- en vlakobjecten, via berichtenverkeer door de beheerder van de BGT direct kunnen worden doorgestuurd naar Obsurv.  Meer informatie over Obsurv en koppelvlak BGT

Wilt u meer informatie over het slim ombouwen en toepassen van BOR- & BGT-data? Of wilt u meer weten over Obsurv en de BGT?

Al 25 jaar adviseert en ondersteunt Grontmij organisaties bij het optimaliseren van het beheer. Neem contact met ons op we helpen u graag verder!

contact