Berichtenverkeer Zwolle: het resultaat van échte samenwerking

Als opdrachtnemer ben je dolgelukkig wanneer je na contractvorming ook tot een succesvolle realisatie komt. Hetzelfde geldt voor de opdrachtgever: hij krijgt wat hij besteld heeft en soms zelfs meer dan dat! En helemaal trots ben je op het resultaat, als je dat in heel goede samenwerking hebt bereikt. Het project implementatie berichtenverkeer dg DIALOG BGT – Obsurv bij de gemeente Zwolle is hiervan een mooi voorbeeld.

De aanleiding

Christiaan Wolters, projectleider Basisbeheerkaart, stuurde de afgelopen jaren het project waarin de kernregistraties van de gemeente Zwolle op orde werden gebracht. Naast de aanschaf van een nieuw beheerpakket Openbare Ruimte (Obsurv) bestond dit project uit de transitie van GBKN naar BGT en het kunnen beheren van de grootschalige topografie in een slimme beheeromgeving. Na initiële opbouw was het doel, naast harmonisatie van gebruikte gegevens en gereedschappen, deze basiskaart te gaan gebruiken in een van de belangrijkste processen binnen de gemeente: het beheren van de openbare buitenruimte.

Wolters: “We hadden een duidelijk doel voor ogen: een set gegevens die kwalitatief goed onderhouden (nauwkeurig, actueel, volledig en juist) kon worden en die ook goed gebruikt kon worden voor andere doelen. In de eerste plaats moesten de processen om gebruik te kunnen maken van de nieuw opgebouwde data op orde worden gebracht.”

De aanpak

Gemeente Zwolle heeft het beheerteam en de BGT-beheerder in één team ondergebracht onder de naam team GRIB (Gegevens, Registratie, Informatie en Beheer).

Dit heeft zijn vruchten afgeworpen tijdens het koppelen van de BGT- en BOR-database. Al snel bleek dat de mate waarin men ‘bij’ was iedereen verbaasde. De bestaande data in het beheersysteem van de gemeente Zwolle (Obsurv) kwam voor een verrassend hoog percentage overeen met de kersverse opgebouwde BGT. Natuurlijk moesten er door een proces van mapping en matching knopen worden doorgehakt, maar er lag een stevige basis. Bovendien moest de winkel open blijven tijdens de verbouwing. Dat betekende dat er vooruitlopend op de inrichting van automatisch berichtenverkeer tijdelijke, pragmatische koppelingen werden aangelegd.

De opbrengst

Nu het geautomatiseerde berichtenverkeer werkt, beginnen de voordelen te ontstaan. Wolters: “Je ziet nu al dat er in toenemende mate een zelfreinigend effect optreedt: mutatiemeldingen leiden tot een betere basiskaart en het snel doorvoeren daarvan leidt weer tot beter beheer en betere beslissingen in de beheerprocessen. Naast de implementatie van de hiervoor benodigde software is het van groot belang hiervoor je beheerprocessen én je organisatie op orde te brengen. En zo zie je dat dit project zich kenmerkt door een fraai samenspel tussen leverancier en gebruiker. Daarmee denk ik dat we een voorbeeld kunnen zijn voor anderen.”

Samen verder

Samenwerking is een belangrijk kenmerk voor het succes in Zwolle, waar inmiddels ook een ‘verticale koppeling’ is gerealiseerd tussen de BGT en de Landelijke Voorziening. Wanneer consultants en functioneel beheerders (dg DIALOG BGT, team GRIB, ESB-beheerder en de IT-organisatie (ONS)) naast elkaar gaan staan en in goede harmonie samenwerken aan het eindresultaat, dan kun je meters maken. De bereidheid over en weer om tot oplossingen te komen, de continue afstemming en het engelengeduld. Het waren belangrijke ingrediënten voor échte samenwerking!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het BGT-BOR Berichtenverkeer, of één van onze andere diensten of producten? Neem eens vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Wij denken graag met u mee.