Bent u klaar voor de stad van de toekomst?

In de nabije toekomst staan ons ruimtelijke, demografische en sociale veranderingen te wachten. Veranderingen die allemaal invloed hebben op de openbare ruimte. Door verstedelijking en een groeiende aandacht voor een gezonde levensstijl gebruiken we de openbare ruimte steeds intensiever. Welke ontwikkelingen zijn op komst? Wat verwachten mensen van de openbare ruimte? En hoe zorgt u als beheerder openbare ruimte dat u hier inzicht in heeft, zodat u zo flexibel mogelijk kunt inspelen op de stad van de toekomst?

Verstedelijking

De bevolking van (middel)grote steden zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien. Dat betekent meer mensen op minder vierkante meters. Door sociale veranderingen bewegen we bovendien toe naar een maatschappij waar steeds meer ruimte wordt gevraagd voor groen, gezondheid en sociale activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan buurtmoestuinen, festivals en sporten in de openbare ruimte. Al deze veranderingen zorgen ervoor dat de openbare ruimte in de toekomst nóg belangrijker wordt.

Kwaliteit

De kwaliteit van een plek in de openbare ruimte heeft veel invloed op de beleving. In veel gemeentes wordt die kwaliteit nagestreefd op basis van de begrippen ‘schoon, heel en veilig’. Maar er zijn steeds meer groepen die eigen wensen hebben en andere eisen stellen aan de openbare ruimte. Denk aan kinderen, sporters, hondenbezitters, hangjongeren, expats en ouderen. Openbare ruimtes die groen, toegankelijk en zichtbaar zijn, dragen positief bij aan de kwaliteitsbeleving, maar de vraag om maatwerk neemt duidelijk toe.

Verlengstuk van het huis

Om de kwaliteit en de omvang van het buitengebied te behouden, worden steden steeds dichter bebouwd. Nieuwbouw bestaat vaak uit kleine woningen en appartementen. Klein(er) wonen is daarmee, naast de trek naar de steden, een structurele trend geworden. De openbare ruimte wordt voor steeds meer mensen een verlengstuk van het eigen huis. Het intensievere gebruik van de openbare ruimte is bijvoorbeeld al langer merkbaar in de stadsparken.

Cijfers

Kortom: de openbare ruimte wordt steeds belangrijker en kwaliteit is daarbij voor de gebruiker van grote waarde. Maar er bestaan verschillen in de benadering van de openbare ruimte als het gaat om beleving en gebruik. Het monitoren van kwaliteit en beleving is dus essentieel om te onderzoeken wat nu echt van belang is in de openbare ruimte.

Steeds meer gemeenten drukken deze beleving van de openbare ruimte uit in cijfers. Door deze cijfers te koppelen aan bestaande brondata over de openbare ruimte ontstaat een integraal beeld van de kwaliteit van de openbare ruimte. Bij het ontwerp, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte kan deze informatie meegenomen worden.

Gerichter beheer

Sweco helpt verschillende gemeenten met het in beeld brengen van de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte. En Sweco kan ook uw gemeente helpen. Door dashboards in te richten (in Tableau) creëert u overzicht en inzicht. Dit geeft uw gemeente de handvaten om het beheer van de openbare ruimte nóg gerichter in te zetten op basis van geïnformeerde afwegingen.

Meer weten?

Ziet u ook dit soort ontwikkelingen en veranderingen ten aanzien van de openbare ruimte in uw gemeente? Wij maken graag kennis met de uitdagingen en trends waar u mee te maken heeft. En wij adviseren graag over oplossingen waarmee u nog meer kunt halen uit de gegevens van uw beheersysteem, al dan niet in combinatie met data uit andere bronnen. Neem contact op met een van onze adviseurs. Het is vrijblijvend en het kost u niets.

contact