Implementatie WION

Door de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) hebben netbeheerders de verplichting gekregen om gegevens over hun kabel- en leidingnetten geautomatiseerd uit te wisselen met Klic-Online van het Kadaster.

Volledige oplossing met Obsurv

Sweco biedt met Obsurv een volledige softwareoplossing voor de implementatie van de WION in uw organisatie. Onze softwareoplossing is opgebouwd uit twee componenten; de module Kabels en Leidingen voor de registratie van kabels en leidingen en de module WION Uitwisseling voor de afhandeling van de KLIC-meldingen. Sweco kan het afhandelingsproces ook in zijn geheel voor haar rekening nemen en biedt hierbij aanvullende diensten aan.

Kabels en Leidingen

In Obsurv kunnen kabels en leidingen worden geregistreerd en gepresenteerd conform het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL). Dit kan met de module Kabels en Leidingen. Deze module sluit naadloos aan op de gegevens uit de overige Obsurv-modules zoals Riolering, Openbare Verlichting en Kunstwerken.

WION Uitwisseling

Met de module WION Uitwisseling kunnen de Klic-meldingen automatisch afgehandeld worden. Naast het afhandelen van de meldingen, is het monitoren van het berichtenverkeer (binnen de organisatie van de netbeheerder) belangrijk om de zekerheid te hebben dat men voldoet aan de wettelijke verplichtingen. In de module WION Uitwisseling zijn voorzieningen die zorgen voor een 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaarheid van het berichtenverkeer.

Hosting

Indien een organisatie niet over voldoende technische voorzieningen of personele capaciteit beschikt, dan kan ervoor gekozen worden om het proces van het afhandelen van Klic-meldingen te laten verzorgen door Sweco. Sweco beschikt over servercapaciteit in een professioneel servercenter en kan door middel van hosting 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaarheid bieden. Ook de andere taken en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de wettelijke verplichtingen van de WION, kunnen door Sweco samen met u worden uitgevoerd:

  • Actueel houden van de kabel- en leidinginformatie;
  • Onderhouden van de beheerpolygonen;
  • Registreren van incidenten;
  • Inzicht houden in Klic-meldingen.

WION is verplicht: wij regelen het voor u!

Door de WION zijn netbeheerders verplicht om gegevens over hun kabel- en leidingnetten geautomatiseerd uit te wisselen met KLIC-Online van het Kadaster. Dit is iets wat wij voor u kunnen verzorgen, tegen een aantrekkelijk tarief. Inmiddels ontzorgen wij al 80 netbeheerders . Met onze softwaremodule WION-Uitwisseling kunnen de KLIC-meldingen automatisch afgehandeld worden. Ook het monitoren van het berichtenverkeer is belangrijk, om de zekerheid te hebben dat u als netbeheerder voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Deze module zorgt voor beschikbaarheid van het berichtenverkeer; 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen en wat de kosten zijn?
Neem dan contact op met Ernst van Zuilen: [email protected] of telefonisch: +31 6 51 54 35 47.