Waterschap Scheldestromen: “Ontsluiten en verwerken van gegevens gaat makkelijker en sneller met Obsurv”

Waterschap Scheldestromen beheert binnen de provincie Zeeland ruim 4000 kilometer aan wegen buiten de bebouwde kom. Na een pilot met eigen beheerdata heeft het waterschap gekozen voor Obsurv als opvolger van dg DIALOG. Obsurv blijkt een waardevolle aanvulling te zijn. Het ontsluiten van wegbeheergegevens naar andere afdelingen en applicaties verloopt makkelijker en de verwerking van de wegeninspectie gaat naar verwachting sneller dan voorheen. Door gebruik te maken van de eigen data tijdens de pilot werd de betrokkenheid van medewerkers sterk vergroot.

Eigen architectuur als uitgangspunt

Bij het onderzoek en de pilot is de softwarearchitectuur van het waterschap als uitgangspunt gekozen. Grontmij heeft in nauwe samenwerking met het waterschap de eigen wegbeheergegevens geconverteerd. De administratieve gegevens zijn eenvoudig overgenomen uit dg DIALOG. De grafische gegevens zijn na een bewerking overgenomen uit het Ons Eigen Informatiesysteem (OEI) van het waterschap. Bij deze laatste bewerking was het nodig de hartlijnen om te zetten naar tijdelijke wegvlakken, in afwachting van de BGT met de definitieve wegvlakken. Bij die tijdelijke wegvlakken is de breedte per wegvlak steeds overgenomen vanuit de administratie.

Koppeling met webservices en applicaties

Om binnen het waterschap ook andere afdelingen toegang te kunnen geven tot de wegbeheergegevens, is Obsurv eenvoudig te koppelen met webservices. Door de openheid van Obsurv kunnen gegevens eenvoudig en conversieloos worden uitgewisseld. Door de meerlaagse softwarearchitectuur van Obsurv kunnen bovendien specifieke functies van Obsurv worden aangestuurd vanuit andere applicaties. Waterschap Scheldestromen wil op deze manier een uitwisseling maken met onder andere Geoweb (GIS-platvorm) en met OEI.

Weginspectie sneller een eenvoudiger

De verwerking van de weginspectie is met Obsurv sneller dan voorheen, omdat import en export van gegevens niet meer nodig is en data online kunnen worden verwerkt. Hierbij kan het omvangrijke areaal ook eenvoudig in delen worden verwerkt.

Nieuwsgierig naar Obsurv?

Bent u nieuwsgierig naar Obsurv of wilt u meer informatie? Neem contact  met ons op, we vertellen u graag meer of komen langs voor een demonstratie. Of vraag heel eenvoudig een tijdelijke licentie aan en bekijk Obsurv met eigen ogen.

 

licentie aanvragen