Waardevolle gebruikersdag dg DIALOG BOR & Obsurv 2013

Dit jaar ontmoetten maar liefst 180 mensen elkaar tijdens de jaarlijkse gebruikersdag dg DIALOG BOR & Obsurv, in het Beatrixgebouw in Utrecht. Een opkomst waar we trots op zijn! Naast nieuwe ontwikkelingen, stond het delen van ervaringen en waardevolle informatie op deze dag centraal.

Bedankt!

Sander Melieste (hoofd  afdeling GIS & ICT Grontmij) opende de dag en bedankte iedereen voor hun komst. En hun waardevolle bijdrage aan een schone, veilige en prettige leef- en werkomgeving voor 16.696.000 mensen. Alle aanwezige werden enorm verrast, door het onderstaande bedankt-filmpje!

http://vimeo.com/79765354

Waardecreatie door goed beheer

Sander van Beurden (plv. Directeur Stedelijk Beheer) gaf een kijkje in de keuken van de gemeente Rotterdam. Hoe slim om te gaan met bezuinigingen en kwaliteitsgestuurd beheer kwamen o.a. aan bod. En hoe je als beheerder verder moet kijken, om de stad waardevol te houden.

De waarde van Obsurv

Henri Veldhuis (Hoofd Asset Management Software Grontmij) liet middels een demofilmpje van Obsurv, nogmaals de eenvoud en gebruiksvriendelijkheid van Obsurv zien. Diverse functionaliteiten kwamen aan bod en er werden enkele voorbeelden uit de praktijk behandeld.

De waarde van assetmanagement

Jaap Lodders (gedeputeerde provincie Flevoland) gaf de aanwezige een stukje ontstaansgeschiedenis van de provincie Flevoland mee. En gaf inzicht in hoe de provincie haar taken op het gebied van assetmanagement zo efficiënt mogelijk uitvoert.

Magazine voor alle aanwezigen

Alle mensen die op de gebruikersdag dg DIALOG BOR & Obsurv aanwezig waren, hebben dezelfde week nog een verassing ontvangen per post:een magazine met hun eigen foto op de voorkant! Dit magazine bevat een verslag van de gebruikersdag en informatie over Obsurv. Nieuwsgierig? Bekijk het Live Magazine Obsurv Gebruikersdag 2013 en de foto’s van iedereen die er bij was.

Het was een geslaagde dag, de input van iedereen die aanwezig was wordt enorm gewaardeerd en zullen wij gebruiken om onze software en dienstverlening nog verder te verbeteren. Het was een waardevolle en inspirerende dag!