Voorkom vervuiling en stank met de Vuilfuik

In Nederland zijn maar liefst 13.000 overstorten in het gemengde rioolstelsel. Na hevige regenval, kunnen de overstorten overlast veroorzaken doordat de riolen overlopen en rioolrestanten in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Speciaal voor dit probleem ontwikkelde Grontmij de Vuilfuik.

Reuzenpanty

Eigenlijk is de Vuilfuik een filter in de vorm van een reusachtige panty die aan de rand van een riooloverstort hangt. Als het riool overloopt, dan loopt het rioolwater over via de Vuilfuik. Het water kan doorstromen naar het oppervlaktewater, maar de rioolresten blijven achter in de Vuilfuik. Hierdoor voorkomt de Vuilfuik stankvorming en vervuiling van het oppervlaktewater, en wordt ook vissterfte tegengegaan. Na een overstorting wordt de Vuilfuik eenvoudig vervangen.

Vuilfuik

Een welkome oplossing

Dat de Vuilfuik een prachtige, innovatieve oplossing biedt was bij Grontmij al bekend. Maar het feit dat er in zeer korte tijd afspraken zijn gemaakt met maar liefst 70 gemeenten voor demonstratie of nadere uitleg, geeft aan dat het om een oplossing gaat waar grote behoefte aan is.

90% voordeliger dan traditionele oplossingen

Tot nu toe gebruiken gemeentes vaak grote en weinig flexibele bassins om het vuil in het rioolwater te laten bezinken. Zo wordt voorkomen dat het vuil de sloten inloopt. Maar die oplossingen zijn duur en vaak ook moeilijk inpasbaar. De Vuilfuik is vanwege een goede inpasbaarheid geschikt voor een groot aantal overstorten in Nederland. Bovendien is de oplossing tot circa 90% voordeliger dan de traditionele randvoorzieningen, zoals bassins.

In de praktijk bewezen in Rotterdam, Castricum en Ommen

De  Vuilfuik is inmiddels al door gemeente Rotterdam, Castricum en Ommen in gebruik genomen. De resultaten zijn positief. “De vuilfuiken zijn eenvoudig te plaatsen en te vervangen, ze houden drijfvuil tegen en vangen een deel van het rioolslib op. De vuilfuik is daarmee een milieuvriendelijke methode om sloten en singels schoon te houden”, aldus Jan Kollen, adviseur Water bij Grontmij en de bedenker van de Vuilfuik.

vuilfuik Rotterdam
Vuilfuik® in de gemeente Rotterdam
vuilfuik Castricum
Vuilfuik® in de gemeente Castricum

Wilt u meer weten over de Vuilfuik?

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende demonstratie contact op met Jan Kollen , Adviseur Water Grontmij T 06 – 55 30 48 99

contact

Obsurv

Ook als u meer wilt weten over Obsurv, het webbased beheersysteem van Grontmij voor de leef- en werkomgeving,  kunt u contact met ons opnemen. We helpen u graag verder.