Studiemiddag 14 mei: uitbesteding BOR door afvalinzamelaars

Een landelijke trend is ingezet, waarbij afvalinzamelaars door uitbesteding steeds meer gemeentelijke taken op zich nemen ten aanzien van het beheer van de openbare ruimte.De ambities van deze bedrijven gaat verder dan alleen de operationele aspecten. Hoe zouden deze bedrijven gemeenten verder kunnen helpen?

Specifieke kennis en systematiek

De gemeentelijke taken omtrent beheer van de openbare ruimte worden steeds vaker uitbesteed aan afvalinzamelaars. Deze inzamelaars moeten specifieke kennis en systematiek beheersen, die gemeenten in de loop der jaren ontwikkeld heeft. Waar lopen we nu tegen aan? Wat hadden we van te voren beter moeten regelen?  Worden de verwachtingen waargemaakt? En hoe gaan we verder?

Kennisuitwisseling is voor alle partijen belangrijk

Het spreekt vanzelf dat alle partijen baat hebben bij kennisuitwisseling. Grontmij wil deze kennisuitwisseling ondersteunen en nodigt u daarom uit voor een studiemiddag. Tijdens deze studiemiddag behandelen we een aantal aspecten, zoals:

  • kennis en capaciteit personeel  en organisatie
  • gegevens en gegevensbeheer
  • kwaliteitssysteem en  afrekenmethodiek

Twente Milieu en gemeente Zwolle

Inmiddels zijn 2 gastsprekers bekend:
– Twente Milieu: heeft als belangrijkste taak het inzamelen van afval en het schoonhouden van de openbare ruimte. Dit doen zij o.a. voor de gemeente Enschede, Hengelo, Almelo, Losser, Oldenzaal, Borne en Hof van Twente.
– Gemeente Zwolle: samen met de ROVA werkt de gemeente aan het voorkomen van afval, het slim inzamelen van afval en het verwerken en hergebruiken van afval.

Meer informatie over het definitieve programma volgt binnenkort.

Meer informatie en aanmelden

Wij nodigen u hierbij uit om op 14 mei op het hoofdkantoor van Grontmij (in De Bilt) over deze onderwerpen met elkaar en met ons in gesprek te gaan.

Voor meer informatie over deze studiemiddag kunt u contact opnemen met Ineke Vink, te bereiken via telefoonnummer 06 -53 31 79 28 of via [email protected] U kunt zich opgeven bij [email protected]. Er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers.

Wij zien er naar uit u op 14 mei te mogen ontmoeten!