Vuurwerk

Gelukkig nieuw (schade)jaar!

‘Een gelukkig 2020’. ‘Een voorspoedig nieuwjaar!’ Terwijl de beste wensen nog werden uitgewisseld, was het op 1 en 2 januari voor veel beheerders van de openbare ruimte alweer tijd de straat op te gaan om de gevolgen van de jaarwisseling in hun gemeente op te nemen. Dit jaar was de totale schade weer iets groter dan het voorgaande jaar en intussen weten we dat de discussie over een vuurwerkverbod in een flinke stroomversnelling is gekomen.

Weer iets meer schade

De eerste werkdag van 2020: 2 januari. ‘Traditiegetrouw’ de dag waarop de Bond van Verzekeraars haar eerste ramingen geeft van de schade die tijdens de jaarwisseling is ontstaan. Met een schatting van minimaal 15 miljoen euro schade lijkt de vorig jaar ingezette stijging zich in lichtere vorm door te zetten. “De cijfers hebben alleen betrekking op particuliere schade aan verzekerde woningen en auto’s”, waarschuwt de Bond van Verzekeraars. Bedrijfsschade en letselschade zijn niet in dit bedrag opgenomen.

Schade in openbare ruimte

Wat er daarnaast in de openbare ruimte aan schade is veroorzaakt, is nog niet exact berekend. Sommige beelden van dit soort schade drongen via de media door bij een groter publiek, zoals de vernielde voetgangerstunnel in Vught of opgeblazen putdeksels in Apeldoorn. Maar vaak zijn het vooral de omwonenden én de beheerders openbare ruimte die met eigen ogen moeten aanzien hoe de aangerichte schade in hun gemeente er werkelijk uitziet.

Flinke kosten

De kosten voor schade aan de openbare ruimte kunnen flink oplopen. Zo berekende NH Nieuws in 2016 al dat een nieuwe prullenbak, afhankelijk van de grootte en de gemeente, op een bedrag tussen de € 280 en € 980 euro uitkwam. Een nieuwe brievenbus zou € 800 à € 1.000 euro kosten en de prijs voor een nieuw bushokje zou al snel oplopen tot boven de € 4.000 euro. En dit alles exclusief de kosten voor de vervangingswerkzaamheden.

Tegenstelling

Voor de tegenstanders van consumentenvuurwerk zijn de schade en de daarbij horende kosten voor herstel en schoonmaken extra argumenten om te pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. Deze schades zijn immers voor rekening van de gemeentes en op deze manier ook weer voor de burger zelf. Primair argument blijft uiteraard het – ieder jaar onvermijdelijke – aantal gewonden (en doden) als gevolg van vuurwerk. Tijdens en na de laatste jaarwisseling is het aantal vuurwerkslachtoffers ook weer gestegen.

De voorstanders van consumentenvuurwerk wijzen graag op de sociale saamhorigheid en de feestelijke traditie van oud en nieuw. Poppende champagne, warme oliebollen en knetterend vuurwerk, voor hen zijn dat nou eenmaal dé elementen voor een geslaagd oud en nieuw. Verantwoord je (legale) vuurwerk afsteken, dat moet kunnen, vinden zij.

Vuurwerkverbod

Maar waar de discussie vorig jaar vaak nog ging over het wel of niet instellen van vuurwerkvrije zones, gaat het dit jaar alleen nog maar over een algeheel of gedeeltelijk verbod op consumentenvuurwerk. In korte tijd is in de Tweede Kamer de minderheid die zo’n verbod verdedigde, uitgegroeid naar een meerderheid. Het wetsvoorstel voor een vuurwerkverbod is al voorbereid, en binnenkort buigt de Tweede Kamer zich erover.

Voorlopig is het nog even afwachten hoe de definitieve vorm van de wetswijziging eruit zal zien. Maar het is zeer waarschijnlijk dat voor beheerders openbare ruimte 1 en 2 januari er voortaan anders uit zullen zien!

Maak kennis met Obsurv

Beheerders openbare ruimte zullen altijd om moeten gaan met onverwachte werkzaamheden, acute situaties en nieuwe ontwikkelingen. En dat niet alleen in januari, maar het hele jaar door. Daarom hebben wij van Obsurv het meest flexibele en gebruiksvriendelijke beheersysteem gemaakt. Wil je meer weten of een vrijblijvende demo? Laat het ons weten.