Programma vakmiddag rioolbeheer

11.30 – 12.30: Inloop & lunch
12.30 – 12.40: Welkom
12.40 – 13.10: Adaptief beheer van riolen (Harold Soffner, gemeente Bernheze)

13.10 – 13.40: Van inspectiebeelden naar maatregelprogramma (Jos Roosenstein, Sweco)

13.40 – 14.10: Onze digitale toekomst: slimme beheerdata (Eric Oosterom, Stichting RIONED & Eduard Boslooper, Sweco)

14.10 – 15.30: Borrel

Adaptief beheer van riolen

Effiënt rioolbeheer betekent op tijd en op de juiste manier inspelen op gevaren en risico’s. Aan gemeenten de uitdagende taak om na inspecties alle werkzaamheden te prioriteren en in te plannen. Maar hoe bepaalt u welke meldingen en problemen prioriteit verdienen? In plaats van achteraf reageren, kunnen beheerders ook vooraf definiëren welke gebieden een risico kunnen vormen.

Gemeente Bernheze doet dit door risicogestuurd rioolbeheer toe te passen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertelt Harold Soffner (beleidsmedewerker bij gemeente Bernheze) u hier meer over. Eduard Boslooper (adviseur riolering bij Sweco) zal een toelichting geven over hoe risicogestuurd beheer gemeenten kan helpen bij efficiënt en adaptief rioolbeheer.

Van inspectiebeelden naar maatregelprogramma

Als gemeente heeft u veel verantwoordelijkheden en maar weinig tijd. Hierdoor schiet het kritisch beoordelen van inspectiebeelden er nog weleens bij in. Rioolproblemen kunnen zich zo blijven opstapelen. Een passend maatregelprogramma biedt de oplossing. Deze is natuurlijk gebaseerd op de inspecties maar houdt ook rekening met andere omstandigheden, zoals eventuele overlast voor de omgeving en ‘obstakels’ zoals een spoorlijn. Aan de hand van voorbeelden van gemeente Bergen op Zoom krijgt u tijdens deze presentatie inzicht in hoe een gemeente tot een slim en passend maatregelprogramma kan komen.

Onze digitale toekomst: slimme beheerdata

Ook de beheer- en watersectoren ontkomen er niet aan: de digitalisering en dataficering die op dit moment gaande zijn. In de wereld én in ons vakgebied. Hoe maken we ons op voor de ‘digitale toekomst’ en zorgen we samen voor slimme beheerdata? Organisaties zoals RIONED en grote gemeenten werken samen aan de voorwaarden voor digitale uitwisseling en het gebruik van gegevens. Denk bijvoorbeeld aan datastandaarden, data-infrastructuur en een interdisciplinaire samenwerking.

Een voorbeeld is het inspectieformat RibX: hiermee wordt het uitwisselen van data en gegevens een stuk eenvoudiger. Eric Oosterom (programmamanager bij Stichting RIONED) laat deze en andere voorbeelden aan u zien. Ook krijgt u in een live demo te zien hoe u met de GWSW-server in Obsurv eenvoudig zelf een check op uw riooldata kunt uitvoeren. Zo bent u met slimme beheerdata klaar voor de digitale toekomst.

Aanmelden