Module Kunstwerken

Module Kunstwerken

Met Obsurv kun je alle civiele constructies (kunstwerken) in de openbare ruimte beheren, zoals bruggen, kademuren, duikers en oeverconstructies. Het is handig om in één overzicht de paspoortgegevens beschikbaar te hebben en deze te kunnen presenteren in de kaart. Meerjarenonderhoudsplanningen maken wordt eenvoudig, doordat je inzicht hebt in het areaal en in het bijbehorende reguliere onderhoud.

Onderhoudscyclus kunstwerken

De onderhoudscyclus die beheerders van kunstwerken doorlopen, kun je omschrijven aan de hand van 4 stappen:

  • Programmering (Plan)
  • Uitvoering (Do)
  • Analyseren (Check)
  • Bijstellen (Act)

Hieronder vallen bijvoorbeeld de acties: opstellen jaaroverzicht, vaststellen begroting, inspecteren van het areaal, verwerken in beheersysteem, optimaliseren beheersysteem, enz. Obsurv ondersteunt het gehele proces en blijft altijd in ontwikkeling, om goed aan te sluiten op de praktijk.

Belangrijkste functionaliteit

Belangrijke functionaliteiten van deze module zijn de inventarisatiegegevens die beschikbaar zijn in de kaart. Met de inventarisatie kun je eenvoudig inzicht creëren in het areaal. Welke objecten beheer je en waar staan die? Ook het plannen en begroten op basis van regulierenonderhoud wordt veel gebruikt binnen de module Kunstwerken.

Plannen en begroten

Per kunstwerk kunnen periodieke maatregelen worden bepaald, zoals vervangen slijtlaag en conserveren van leuningen. Het reguliere onderhoud van alle objecten geeft inzicht in de financiële staat van het areaal over meerdere jaren. Met Obsurv kun je eenvoudig de meerjaren onderhoudsbegroting- en planning opstellen voor jouw organisatie.

Decompositiegegevens

In de module Kunstwerken kun je ook de decompositiegegevens opnemen van de te inspecteren kunstwerken. Hiervoor zijn standaard onderdelenlijsten beschikbaar, bijvoorbeeld uit de database NEN 2767-4, of zelfgekozen omschrijvingen. Geconstateerde gebreken kunnen worden vastgelegd en gekoppeld aan de decompositie, ofwel de losse onderdelen van een kunstwerk. Aan een inspectieregel wordt het gebrek, eventueel maatregel met bijbehorende kosten, en een foto gekoppeld.

Meer informatie

Wil je meer informatie over Obsurv, of over de module Kunstwerken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of vraag gratis een demolicentie aan, om Obsurv met eigen ogen te bekijken.