Module Integraal beheer

Module Integraal beheer

De burger ervaart de openbare ruimte als geheel en niet als een bundeling van losse objecten. Ook voor de beheerders staan de objecten in de openbare ruimte vaak in relatie tot elkaar, zeker als het gaat om beheer- en onderhoudsbeslissingen. Wil jouw organisatie de openbare ruimte met een integrale aanpak beheren? Dat kan met Obsurv.

Integraal beheer in het kort

Met Obsurv kun je de buitenruimte kosten-efficiënt en met een integrale risicobeheersing beheren. De volgende processen kunnen integraal worden uitgevoerd:

  • Inventariseren en bijhouden van assetinformatie
  • Beeldkwaliteit schouwen
  • Technische kwaliteit inspecteren
  • Onderhoudsmeldingen registreren en afhandelen
  • Integraal prioriteren en programmeren vanuit de sectorale planningen
  • Projecten toewijzen en monitoren

Al deze processen kunnen zowel administratief als grafisch (bijvoorbeeld op de kaart) inzichtelijk worden gemaakt.

Hoe pak je het (integraal) aan?

Integraal beheren is complex en vergt veel communicatie. Tussen verschillende vakdisciplines, maar vaak ook tussen verschillende organisaties. Met Obsurv kun je zelf regelen wie toegang heeft tot welke informatie. Dit kan per organisatie of zelfs per gebruiker. Met speciale webservices en API’s kun je de assetinformatie en bijbehorende beheerprocessen beschikbaar maken, ook met externe partijen zoals Nutsbedrijven.

Jij houdt het overzicht van alle werkzaamheden en kunt deze meenemen in de integrale afwegingen en programmeringen. Zo bouw je stap voor stap een integrale samenwerking op voor jouw organisatie.

Meer informatie

Obsurv helpt je om het integraal beheer van de openbare ruimte eenvoudiger te maken. Door inzicht te creëren en de samenwerking te bevorderen. Wil je meer informatie over Obsurv, of over de module Integraal beheer? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of vraag gratis een demolicentie aan, om Obsurv met eigen ogen te bekijken.