Module IMBOR

Module IMBOR

IMBOR is een informatiemodel gericht op de uniformering van begrippen voor het vakgebied beheer openbare ruimte. Het sluit volledig aan op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en op het Informatiemodel Geografie (IMGeo). Ook binnen Obsurv is het mogelijk om van het IMBOR-informatiemodel gebruik te maken.

Efficiënt gegevensbeheer

In het IMBOR (CROW) zijn afspraken gemaakt over de objectgegevens voor het beheer van de openbare ruimte. Hiermee kan bijvoorbeeld de wegbeheerder informatie over wegen en verkeer op een uniforme manier verwerken. Zo wordt het gegevensbeheer van jouw organisatie, maar ook tussen verschillende organisaties onderling, steeds efficiënter.

Uitwisselen

Obsurv kan worden ingericht middels het IMBOR-model. Op deze manier kan alle data conform IMBOR worden geserveerd en uitgewisseld. Obsurv-gebruikers kunnen hiermee optimaal gebruikmaken van de voordelen van IMBOR.

Meer informatie

Wil je meer informatie over Obsurv, of over de module IMBOR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of vraag gratis een demolicentie aan, om Obsurv met eigen ogen te bekijken.