Obsurv bekroont 30-jarige samenwerking tussen Gemeente Oss en Grontmij

Ruim 30 jaar al ondersteunt Grontmij de Gemeente Oss bij het beheer van de openbare ruimte. Tot voor kort gebeurde dat via het beheerprogramma dg DIALOG. Binnenkort zal Obsurv de taken overnemen.“Wij willen zeker stellen dat wij in het beheer van de openbare ruimte met de tijd blijven meegaan”, aldus Cees Coensen, gegevensbeheerder bij de gemeente.

Ook in de toekomst tevreden blijven

Dik tevreden was Cees Coensen over dg DIALOG. Als gegevensbeheerder werkte hij dagelijks met het programma en had hij weinig moeite het systeem ten volle te benutten. “Toch is het anno 2015 belangrijk de nieuwe ontwikkelingen te volgen en ervoor te zorgen dat wij als gemeente ook in de toekomst tevreden blijven”, aldus Coensen. “Bovendien was de koppeling met de BGT een zeer belangrijke aanleiding om over te stappen op Obsurv”, voegt hij eraan toe. “In Obsurv is die koppeling sneller en makkelijker te maken.”

Meerdere aanleidingen om voor Obsurv te kiezen

In 2014 is de gemeente Oss begonnen haar beheerorganisatie onder de loep te nemen. Aanleiding voor dit onderzoek waren onder andere:
• de wens tot gemeenschappelijk gebruik van beheergegevens door diverse afdelingen;
• de integratie van applicaties voor de BGT/BOR/BAG/WION;
• de ambities op het gebied van integraal beheer;
• de samenvoeging van de gemeente Oss met Maasdonk (Geffen).

Het onderzoek toonde aan hoe essentieel het was de samenwerking met de BGT verder vorm te geven. Maar het toonde ook aan dat beheerinformatie eenvoudig moest kunnen worden gedeeld en dat het belangrijk was de bestaande beheergegevens uit dg DIALOG eenvoudig te kunnen upgraden. Al bij al waren er meerdere aanleidingen om voor Obsurv te kiezen.

Meer tijd beschikbaar dankzij Obsurv?

Of de overstap op Obsurv effect zal hebben op de eigen organisatie, kan Coensen nog niet overzien. Maar hij wil het ook niet uitsluiten. “Wij hebben een aparte afdeling ‘Gegevensbeheer’ die de hele dag in ons beheersysteem werkzaam is. Maar als het beheer dankzij Obsurv daadwerkelijk veel eenvoudiger en sneller blijkt uit te vallen, dan kan ik mij voorstellen dat er tijd vrijkomt en da wij intern wat menskracht kunnen verschuiven. Zodat wij bijvoorbeeld meer aandacht kunnen gaan besteden op het tekenen in de BGT.”

Een professionele voorbereiding op een nieuw tijdperk van samenwerking

Voorlopig echter zitten Coensen en zijn collega’s samen met Grontmij nog volop in de voorbereidingen voor de definitieve ingebruikname van Obsurv die is voorzien voor begin mei 2015. Om te zorgen dat de implementatie soepel verloopt heeft de gemeente een plan van aanpak opgesteld waarin het budget, de kwaliteit en de risico’s worden bewaakt. De implementatie van Obsurv wordt systematisch uitgevoerd conform de Prince 2-methodiek. Er is een externe projectleider aangesteld door de gemeente. Grontmij spiegelt op haar beurt het gekozen projectmanagementmodel met een eigen projectleider en een vertegenwoordiging in de stuurgroep.

Betrokkenen zijn het erover eens dat de gekozen aanpak een nieuw tijdperk van samenwerking kan toevoegen aan de toch al zo succesvolle en op vertrouwen gebaseerde samenwerking.

Ook behoefte aan een professioneel én gebruiksvriendelijk beheersysteem?

Bent u nieuwsgierig naar Obsurv of wilt u meer weten over de bovenstaande aanpak? Neem contact met ons op, we vertellen u graag meer of komen langs voor een demonstratie. Of vraag heel eenvoudig een tijdelijke licentie aan en bekijk Obsurv met eigen ogen.

 

licentie aanvragen