Koppeling BGT-BOR: één kaart meer gemak – minder fouten

Vooruitlopend op het StUF-Geo IMGeo berichtenverkeer heeft Grontmij nu al een koppeling tussen BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en BOR (Beheer Openbare Ruimte). Voor deze koppeling (tussen Grontmij-software dg DIALOG BGT en Obsurv) is geen extra software nodig, het moet alleen ingericht worden door Grontmij. Hiermee is uw werkvoorraad direct in de kaart inzichtelijk te maken!

Slechts één kaart: meer gemak – minder fouten

Bij de totstandkoming van de BGT wordt gebruik gemaakt van de GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland), maar ook van bestaande beheerkaarten zoals voor wegen en groen. Deze beheerkaarten worden nu nog vaak compleet bijgehouden door de beheerder van de openbare ruimte. Met de komst van de BGT wordt dit eenvoudiger. De huidige beheerder van de basiskaart zorgt voor een topografisch actueel bestand, waarin de beheerobjecten zijn opgenomen. Hiermee wordt één actuele kaart gemaakt waarin mutaties worden bijgehouden.

Koppelvlak dg DIALOG BGT en Obsurv

Voor het bijhouden van de mutaties (nieuwe en gewijzigde topografische objecten) zal in de toekomst gebruik gemaakt worden van een koppelvlak met berichtenverkeer over de mutaties. Voor Obsurv is in het kader van de BGT een koppelvlak ontwikkeld, waarmee mutaties via berichten door de beheerder van de BGT (dg DIALOG BGT) direct kunnen worden doorgestuurd naar de beheerder van de openbare ruimte (Obsurv).

Automatisch berichtenverkeer

Andersom kunnen vanuit Obsurv mutatieverzoeken bij de beheerder van de BGT worden ingediend, deze zorgt dan voor de nauwkeurige inpassingen in de kaart. Met dit koppelvlak zal het StUF IMGeo berichtenverkeer automatisch afgehandeld kunnen worden, cruciaal voor het actueel houden van de gegevens. Er zijn berichten voor:

• initiële levering van gegevens
• doorgeven van wijzigingen
• doorgeven van gebiedsmeldingen
• bevestiging van ontvangst
• serveren van gegevens met WMS en WFS services

Vooruitlopend op StUF-Geo IMGeo berichtenverkeer: nu al een koppeling tussen BGT en BOR

Omdat automatische uitwisseling nog niet mogelijk is, heeft Grontmij alvast een eenvoudige koppeling gemaakt tussen BGT en BOR, om mutaties inzichtelijk te maken. Deze koppeling maakt gebruik van databasetechnieken en de technische infrastructuur van Obsurv. Sinds enige tijd heeft dg DIALOG BGT de mogelijkheid om zogenaamde IMGeo-views aan te maken in de database. Deze views maken het gebruik van de BGT-data in andere applicaties eenvoudig en laagdrempelig.

Altijd actuele geometrie tot je beschikking

Eén van die applicaties is Obsurv. Obsurv kan deze IMGeo-views gebruiken om de BGT- objecten in de kaart zichtbaar te maken en conversieloos over te nemen als beheerobjecten. Daardoor heeft de Obsurv- beheerder altijd de meest actuele geometrie tot zijn beschikking. Daarnaast kan men zien welke BGT-objecten nog gemuteerd of verwijderd moeten worden. De werkvoorraad is daarmee direct in de kaart inzichtelijk te maken. Hiermee wordt het bijhouden een stuk makkelijker!

Wilt u ook uw werkvoorraad direct inzichtelijk hebben?

Neem contact met ons op voor een afspraak of voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met uw Obsurv-projectleider.

 

contact