Gezond oud worden lukt beter in een beweegvriendelijke openbare ruimte

Healthy ageing. Is dat weer zo’n modewoord? Voor sommigen misschien wel. Maar dat maakt de inhoud van de term er niet minder belangrijk om. Nu mensen steeds ouder worden, is het wel zo fijn als zij ook langer fit en gezond blijven. Dat de inrichting van onze leefomgeving hier een grote bijdrage aan kan leveren, daarover ging een recente uitzending van het programma Lifestyle Experience van RTL 4, waar ook een adviseur Gebiedsadvies van Sweco aan deel nam.

Slimme oplossingen voor meer levenskwaliteit

Een hogere gemiddelde leeftijd brengt met zich mee dat wij ook slimme oplossingen moeten vinden om een goede levenskwaliteit te realiseren. De stijgende levensverwachting, maar ook de veranderingen in ons zorgsysteem, de maatschappij en de opkomst van nieuwe technologieën vragen om een andere aanpak van zowel zorgaanbieders als professionals in andere vakgebieden.

De Hanzehogeschool Groningen speelt hierop in met haar expertisecentrum voor healthy ageing en stimuleert innovatie door onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen te brengen. Oók op het gebied van de inrichting van onze openbare ruimte. En dat is waar Sweco in beeld komt. Bij Sweco zijn wij namelijk elke dag bezig om de omgeving leef- en werkbaar te maken én te houden. Dat doen wij samen met ontwikkelaars, corporaties en gemeenten.

Aan de slag voor een beweegvriendelijke omgeving

In de uitzending van Lifestyle Experience van 21 augustus 2016 gaan Johan de Jong van Hanzehogeschool Groningen en Tim Verver, adviseur Gebiedsadvies bij Sweco in op de directe relatie tussen healthy ageing en een beweegvriendelijke leefomgeving. “Een beweegvriendelijke openbare ruimte is een omgeving die ons uitdaagt tot een gezondere en sportievere leefstijl”, betoogt Johan de Jong.

Meer bewegen is een belangrijke stap naar een hogere levenskwaliteit, ook als je ouder wordt. Daarom zijn beweegtuinen een goed voorbeeld van hoe je op een gemakkelijke (en goedkope) manier ouderen in beweging kunt krijgen. Dit soort openbare voorzieningen is niet alleen goed voor de gezondheid, het sociale aspect speelt ook een grote rol. Bovendien zijn deze speel-/beweegtuinen ook geschikt voor kinderen, waardoor er plekken ontstaan waar jong en oud elkaar ontmoeten.

Succesfactoren voor een beweegvriendelijke leefomgeving

Maar het succes van een beweegvriendelijke ruimte beperkt zich niet tot de grenzen van de beweegtuin. Er zijn nog veel meer factoren die een rol spelen als het erom gaat om senioren in de openbare ruimte te krijgen. Zijn de trottoirs goed begaanbaar? Zijn de oversteekplaatsen geschikt voor rollators? Zijn er voldoende openbare toiletten? Zijn er aangepaste verkeerslichten? Is er vraag naar oplaadpunten voor scootmobiels?

En, hoe zorg je er als gemeente voor dat die beweegvriendelijke leefomgeving er ook daadwerkelijk komt? En hoe vergroot je de kansen op succes van zo’n uitdagende ruimte? “Een belangrijke succesfactor is het draagvlak onder de inwoners”, legt Tim Verver uit in de uitzending. “Zij zijn de gebruikers van de openbare ruimte. Als zij meedenken over de inrichting, dan draagt dat bij tot het succes. Daarnaast helpt het als de voorzieningen tegen een stootje kunnen en sociaal veilig zijn.”

http://youtu.be/_egBdg1ZtKA

En wat doet uw gemeente?

Gemeenten zijn niet alleen verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, maar ook voor ouderenzorg. Veel ouderen zijn gebonden aan hun wijk en zijn dus afhankelijk van de lokale voorzieningen. Een slecht toegankelijke openbare ruimte en een tekort aan voorzieningen houdt mensen aan huis gekluisterd met alle gevolgen van dien. Redenen genoeg om als gemeente met dit thema aan de slag te gaan.

Meer weten?

Wilt u graag meer horen van Sweco over hoe u de leefomgeving ook in uw gemeente uitnodigend maakt, voor jong en oud? Neem contact op met Tim Verver (Adviseur Gebiedsadvies, tel. +31 88 8114780, [email protected]).

Wilt u meer horen over onze oplossing om de openbare ruimte efficiënt te beheren, neem dan contact op met een van onze Obsurv-adviseurs.

 
contact