Gemeente Het Hogeland: “Als je data op orde is, kan je aan de knoppen draaien”

Het Hogeland ontstond op 1 januari 2019 door het samengaan van de gemeenten Bedum, Winsum, Eemsmond en De Marne. Een jaar voor de fusie besloten de toen nog afzonderlijke colleges dat ze met één gezamenlijk beheersysteem willen werken. De keuze viel op Obsurv. Vanaf het begin had de jonge fusiegemeente duidelijk voor ogen welke stappen zij wilde zetten om het maximale uit het beheersysteem te kunnen halen. Daarom werken Het Hogeland en Sweco ook nu, dwars door de coronacrisis heen, aan het realiseren van de BGT-BOR-koppeling en het op orde brengen van de beheerdata. Dick Schothorst, werkzaam bij de beheerafdeling van Het Hogeland, vertelt er meer over.

De uitgangspositie

Vier afzonderlijke gemeenten met elk hun eigen beheerdata. Maar ook vier organisaties die hadden gekozen voor hetzelfde beheersysteem en bereid waren hun datasets te uniformeren om als één organisatie efficiënt te kunnen gaan samenwerken. Dat was op het moment van de fusie voor Dick Schothorst en zijn collega’s de uitgangspositie. “Het was het startpunt voor het traject dat moet leiden naar een vernieuwde beheerorganisatie die haar werk doet op basis van actuele en uniforme data”, aldus Dick. “Intussen is er al veel gebeurd. De BGT is bijna volledig op orde gebracht voor onze gemeente en vormt daarmee de ideale basis om ook ons beheer openbare ruimte op af te stemmen.”

BGT-BOR-koppeling

Die afstemming moet verder vorm krijgen in een BGT-BOR-koppeling. Dick: “De BGT is voor ons de basis, ofwel de ondergrond waar we vervolgens Obsurv als het ware overheen willen leggen. In Obsurv hebben we de mogelijkheid om alle details op te nemen die voor het beheer openbare ruimte nodig zijn. Maar dan moet het in de basis wel allemaal kloppen. Als we in Obsurv een stukje groen aanklikken, dan mag dat niet ineens volgens de BGT een stukje weg zijn. Vandaar dat we die BGT-BOR-koppeling zo belangrijk vinden.”

Coronacrisis

De werkzaamheden om de BGT-BOR-koppeling te realiseren waren al aan de gang, totdat de coronacrisis haar intrede deed. “Door de beperkende maatregelen was het voor Sweco niet mogelijk om de fysieke voorbereidingen op locatie uit te voeren”, legt Dick uit. “Maar grappig genoeg, gaf de coronacrisis juist ook iets meer ruimte en tijd om volle kracht verder te gaan aan het actualiseren van de data.” Van bepaalde gebieden was de achterstand in actuele data dusdanig dat er gekozen is om een inventarisatie te doen op basis van de BGT-data en deze vervolgens  aan te vullen met waarnemingen ter plaatse of het raadplegen van (oud-)beheercollega’s.

Data op orde brengen én houden

Voor het actualiseren van de data werkt Het Hogeland nauw samen met Sweco, waarbij gekozen is voor een gefaseerde aanpak. Dick: “We werken nu als eerste aan drie specifieke beheermodules, te weten Groen, Wegen en Riolering. Die hopen we begin deze zomer operationeel en aan de BGT gekoppeld te hebben. Maar uiteraard hebben we niet voor niets gekozen voor een beheersysteem waarin we ook alle andere beheermodules kunnen gaan gebruiken.” Maar naast het actualiseren van alle data en het activeren van nog meer beheermodules, wil Dick in de nabije toekomst ook nadrukkelijk aandacht blijven besteden aan een goede inrichting van de organisatie. “We moeten de data op orde brengen, maar ook op orde houden”, benadrukt hij. “Uit de tijd dat ik nog bij mijn vorige gemeente werkte, weet ik dat het beheer van onze data niet altijd de aandacht kreeg die wel nodig was. Dat proberen we nu beter te doen door een beheerorganisatie te voeren met drie beheerders.”

De investeringen verdienen zich terug

“De tijd zal uitwijzen of dat de goede bezetting is, of dat er nog aanpassing nodig is”, voegt Dick eraantoe. Maar van één ding is hij overtuigd, namelijk dat de investeringen zich zullen terugverdienen. “Als wij over een goed werkende BGT-BOR-koppeling beschikken en onze data op orde hebben, dan kunnen we het maximale uit Obsurv halen. Het mes snijdt dan aan wel meer dan twee kanten. We weten welke assets we hebben. We kennen de onderhoudstoestand en kwaliteit van die objecten. En we weten waar de komende jaren investeringen nodig zijn. Daarnaast kunnen we ook inzichtelijk maken, bijvoorbeeld aan de beleidsbepalers, wat de financiële gevolgen zijn van beheerkeuzes. ‘Als we kiezen voor onderhoudsniveau A, dan kost dat een bepaald bedrag. Kiezen voor niveau C is ook mogelijk. Dat kost minder, maar dan ziet het er zo uit.’ Met andere woorden: als je data op orde is, dan kun je aan de knoppen draaien.”

Meer weten?

Wil je ook aan de slag met de BGT-BOR-koppeling? Of wil je gewoon eens sparren met een van onze adviseurs over hoe je jouw data ook (beter) op orde krijgt? Neem contact op met een van onze adviseurs. Dat is verhelderend en geheel vrijblijvend!