Gemeente Delfzijl en Loppersum kiezen voor Obsurv

De gemeenten Delfzijl en Loppersum hebben gelijktijdig gekozen voor de aanschaf en implementatie van Obsurv. Naast de installatie van de software, laten de gemeenten ook data van diverse modules zoals wegen, groen, riolering en kunstwerken converteren en verbeteren.

Delfzijl

In de gemeente Delfzijl wordt jaarlijks een aanzienlijk deel van de begroting besteed aan het realiseren, onderhouden en beheren van de openbare ruimte . Voor de inwoners is een adequate onderhoudstaat van de openbare ruimte mede bepalend voor het voorzieningenniveau binnen de gemeente. Het goed beheren en onderhouden van kapitaalgoederen in de openbare ruimte, begint met het formuleren van beleid.

Obsurv ondersteunt het beleid van de gemeente

Ter ondersteuning van het beleid gaat de gemeente Delfzijl met Obsurv werken. De gemeente Delfzijl kiest voor Obsurv, vanwege de eenvoud en het gebruikersgemak van het systeem. Verder vindt de gemeente het belangrijk dat Obsurv een integraal , compleet pakket is en geen oneindige lijst van losse modules.

Loppersum

Gelijkertijd met de keuze van Delfzijl, heeft ook de gemeente Loppersum voor Obsurv gekozen. Gemeente Loppersum bestaat uit 17 losse kernen en was op zoek naar een goede actuele gegevensset van zowel wegen als groen.   Om daarmee de ambities voor de komende jaren te realiseren zoals de samenwerking op het gebied van groenonderhoud, met Werkvoorzieningschap Fivelingo . Ook door de komst van de BGT, wil de gemeente de BOR-arealen op orde hebben.

Ook behoefte aan een gebruiksvriendelijk, integraal beheersysteem?

Neem contact met ons op als u informatie wil over Obsurv. We vertellen u graag meer of komen langs voor een demonstratie. Of vraag heel eenvoudig een tijdelijke licentie aan en bekijk Obsurv met eigen ogen.

 

tijdelijke licentie aanvragen